Disclaimer

Dit elektronische bericht heeft een informeel karakter. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen streeft ernaar informatie te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de haar beschikbaar gestelde gegevens. De gegeven informatie kan nooit een aanleiding zijn om haar aansprakelijkheid in te roepen. Een formele interpretatie van de regelgeving dient steeds te worden bevestigd door een bij gewone briefwisseling geldig ondertekend document.

Deze elektronische boodschap en haar bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien de mail niet voor u bestemd is, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen.

Agentschap Innoveren & Ondernemen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens die zij verspreidt. Desalniettemin blijven fouten mogelijk, ook bij de transmissie van de gegevens. De overgebrachte informatie kan onderschept, gewijzigd of vernietigd zijn. Ze kan ook verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. Agentschap Innoveren & Ondernemen aanvaardt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via e-mail, evenals voor technische storingen en virussen.