Chatbot – disclaimer

Nauwkeurigheid

Deze chatbot is een geautomatiseerd systeem dat gebruik maakt van de OpenAI API. Hoewel we ernaar streven om correcte informatie te verstrekken, kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die door de chatbot wordt verstrekt niet garanderen. In geval van twijfel raden wij je steeds aan de website van VLAIO te raadplegen of contact op te nemen met het VLAIO Contact Center.

Gegevensverzameling

VLAIO biedt rond specifieke thema’s een 24/7-hulpverlening aan onder de vorm van een publieke chatbot. Deze chatbot geeft enkel generieke antwoorden en registreert geen persoonlijke gegevens. De gebruiker wordt niet geacht persoonsgegevens door te geven in de vraagstelling, we raden je dus aan om geen confidentiële informatie en geen persoonsgegevens door te sturen. Indien de gebruiker geen afdoende antwoord ontvangt van de chatbot kan er als enige uitzondering gekozen worden om een e-mailadres op te geven waarmee je, indien gewenst, de ganse conversatie met de chatbot naar VLAIO kan sturen, zodat een medewerker van VLAIO je kan contacteren voor verdere opvolging. Bij deze vraag tot contactname wordt wel het e-mailadres van de gebruiker geregistreerd. Dat e-mailadres en de gevoerde conversatie (gestelde vragen én antwoorden door de chatbot) worden in dat geval geregistreerd en doorgemaild naar info@vlaio.be. De voorlichters van het VLAIO Contact Center kunnen deze gegevens consulteren.

De conversaties worden maximaal drie maanden bijgehouden en enkel gebruikt om de chatbot te kunnen verbeteren. Daarna worden ze onherroepelijk gewist. Er gebeuren geen verdere verwerkingen op basis van deze gegevens.

Gegevensdoorgifte naar Google

De chatbot kan gebruik maken van bepaalde functies en services van Google LLC, gevestigd in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Hierdoor kunnen bepaalde gegevens worden verzonden naar en ontvangen door Google. Deze gegevensdoorgifte is noodzakelijk om bepaalde functionaliteiten van de chatbot te ondersteunen en om je een betere gebruikservaring te bieden.

Wens je dit niet, weet dan dat alle antwoorden die de chatbot geeft, samengesteld zijn uit informatie die publiekelijk beschikbaar is op de websites van VLAIO (vlaio.be, startersgids.vlaio.be, ncpflanders.be, digitaletoekomst.be, enterpriseeuropevlaanderen.be, hetinternetookuwzaak.be) én op vlaanderen.be. Je kan er dus voor kiezen om geen gebruik te maken van de chatbot en de antwoorden op jouw vragen zelf op onze website te gaan zoeken.

Aansprakelijkheid

VLAIO kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die wordt verstrekt door deze chatbot.

Melden van fouten

Indien je meent dat de chatbot een foutief of onvolledig antwoord geeft, vragen wij je dit te melden, zodat wij de chatbot beter kunnen trainen. Meldingen kunnen worden verstuurd naar het mailadres info@vlaio.be.

Door het gebruik van deze chatbot stem je in met bovenstaande voorwaarden.