Elke onderneming een AI-onderneming?

|
Artificiële intelligentie (
Thema volgen
)

Met de doorbraak van generative AI (ChatGPT) is AI niet meer weg te branden uit de actualiteit. Het lijkt alsof de mogelijkheden van AI geen grenzen meer kennen. Bij VLAIO zien we al enkele jaren dat de groep van innovatieve, Vlaamse bedrijven die AI inzet, toeneemt. Zij gebruiken deze technologie volop bij het tot stand brengen van nieuwe producten, processen en diensten. Ook zien we bij VLAIO stilaan meer bedrijven die AI implementeren om bepaalde productieprocessen efficiënter te laten verlopen. In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt laat AI-technologie toe om het personeel niet te hoeven inzetten voor repetitieve en tijdrovende taken of hen door intelligente robots te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk.  

En toch toont de tweede AI-barometer aan dat nog niet elke Vlaamse onderneming overtuigd is van AI en aarzelend aan de zijlijn blijft staan. Veelal wordt hierbij het gebrek aan kennis als belangrijkste reden naar voren geschoven waardoor de ondernemer zeer snel denkt dat binnen zijn eigen bedrijf AI geen nut kan hebben. Bovendien is artificiële intelligentie voor velen nog steeds een zeer abstract en ontastbaar iets. Dankzij toegankelijke toepassingen zoals ChatGPT komt hier wel stilaan verandering in. Maar AI is uiteraard veel meer dan enkel ChatGPT.  

Waar veel ondernemingen niet bij stil staan is dat we met zijn allen vandaag in ons professioneel en dagdagelijks leven – vaak zonder het te beseffen – al volop gebruik maken van AI. We zien bovendien grote mondiale digitale spelers meer en meer de kaart van AI trekken zodat apps, tools en devices waar we allemaal dag in dag uit gebruik van maken – denk aan online shoppen of bankieren, sociale media apps of IoT-devices  – steeds meer AI geïntegreerd krijgen. Zo sluipen de vele mogelijkheden van AI, resoluut maar subtiel, ons dagelijks leven binnen.  

En AI biedt inderdaad mogelijkheden voor heel wat ondernemingen en voor tal van facetten in de bedrijfsvoering. Het is echter een uitdaging voor bedrijven om uit te zoeken op welke wijze ze zelf AI bewust kunnen inzetten in hun bedrijfsvoering. Op basis van de getuigenissen van diverse sprekers tijdens het tweede AI-forum lijken volgende punten cruciaal als je als bedrijf wil starten met AI:   

  • Begin klein zodat je stapsgewijs kan ontdekken wat de mogelijkheden maar ook beperkingen van deze technologie zijn; 
  • Vertrek vanuit de toepassing door een duidelijk de business case of het vooropgestelde resultaat te bepalen; 
  • Ga in zee met een partner die met jou dit traject kan doorlopen door jou te challangen bij het identificeren en aanscherpen van de AI-case en die ook in staat is om de technische implementatie te realiseren; 
  • Toets van bij de start de ethische aspecten af door te checken of het wel degelijk gaat om een verantwoord gebruik van AI.  

In Vlaanderen hebben we een goed uitgebouwd ecosysteem van intermediaire organisaties, kennisinstellingen en private ondernemingen die in al deze actiepunten een ondersteunende rol kunnen spelen. 

Indien deze AI-revolutie zich doorzet lijkt het erop dat in de toekomst elke onderneming - bewust dan wel onbewust - een AI-onderneming zal worden. Het is dan ook belangrijk dat we vanuit VLAIO en het VLAIO Netwerk klaarstaan om Vlaamse ondernemingen te ondersteunen met advies en begeleiding. Zo zorgen we ervoor dat onze kennisregio de trein van verantwoord AI-gebruik niet mist.   

VLAIO adviseur Jeroen Fiers op het Flanders AI forum op 6 juni in Antwerpen.

Delen:

Delen:

Profile picture for user jeroen fiers
Jeroen Fiers
VLAIO adviseur digitalisering

Gedreven door de hefboom die digitalisering kan betekenen voor productiviteitsgroei, het opzetten van nieuwe business modellen, het beter onderbouwen van beleidsbeslissingen en het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen.