De walvis en het plankton

|
Duurzaam ondernemen (
Thema volgen
)
,
Circulair ondernemen (
Thema volgen
)
,
Bio-economie (
Thema volgen
)
Foto door Katie Van den Bulck

Twee jaar geleden heb ik het hooggebergte herontdekt. Pure nostalgie. Als kind gingen we er jaarlijks een maand wandelen. Toen vond ik dat wandelen – in tegenstelling tot nu - niet altijd even fijn. Maar ik herinner me wel heel goed het effect dat de bergen op me hadden. De stilte en rust die over je neerdaalt. Zeker als je boven de boomgrens rondloopt tussen al die hoge pieken, met niemand rondom jou. Dan voel je je klein. Een futiel onderdeeltje van dat grote geheel.

Dat gevoel kwam helemaal terug. Tegelijkertijd de filosofische gedachte: hoe mooi zou het niet zijn als we als mens terug écht een onderdeel zijn van de natuur. Leven in samenwerking met het ritme van de natuur in plaats van er tegenin te gaan. Opnieuw deel uitmaken van dat ecosysteem. Terug respect opbrengen voor een ecosysteem waarin niets verloren gaat. Het natuurlijk evenwicht herstellen.

Walvis en plankton overleven niet zonder elkaar

Wat betekent dat concreet? Laat me dat illustreren aan de hand van het voorbeeld van de walvis en het plankton. Ze zijn nauw met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig om te overleven. Een beetje gek als je weet dat de walvis verzot is op plankton. Maar tegelijkertijd eet plankton de meststoffen van de walvis en produceert daarbij zuurstof. Veel zuurstof. Wist je dat plankton de nummer één producent van zuurstof is?

Walvis
Foto door Elianne Dipp: www.pexels.com

Hoe zit dat evenwicht dan in elkaar? Wel, zwemmend veroorzaakt de walvis opwaartse stromingen. Daardoor wordt zijn mest samen met het plankton naar de oppervlakte gestuwd. En net daar zit het cruciale element. Zonder walvis kan het plankton niet overleven en vice versa. En er is nog meer. Een volwassen walvis slaagt zelf zo’n 33 ton CO2 op. Wanneer hij sterft zakt hij met al dat CO2 naar de zeebodem. Zelf beseffen ze het niet, maar de walvis en het plankton zijn cruciale schakels voor CO2-captatie en de productie van zuurstof. Neem één van hen weg en het evenwicht raakt verstoord.

Ondernemingen en hun ecosysteem

Ook ondernemingen maken deel uit van een ecosysteem. En ook hier is het van belang om dat evenwichtig uit te bouwen. Een dergelijk evenwicht bereik je, zoals in het voorbeeld van de walvis en plankton, door een sterke afhankelijkheid tussen de verschillende schakels te creëren. Zo versterk je elkaar en kom je tot een win-win situatie. Je bent ook beter bestand tegen crisissen. Contradictie? Kijk eens naar jouw ecosysteem. Hoe zit het met de onderlinge schakels? Zijn ze afhankelijk van elkaar en geneigd om samen naar oplossingen te zoeken als één van hen een probleem heeft? Of domineert één schakel en is het eerder vechten om je positie te handhaven?

Tot welk ecosysteem zou jij willen behoren? Durf jij de uitdaging aan om te kijken met welke schakels je een evenwichtige situatie kan bereiken? Een evenwicht mét respect voor de natuur en omgeving?

Niet zo’n eenvoudige oefening. Wel een boeiend traject richting (meer) duurzaam ondernemerschap. Laat je hierin begeleiden. Met Team Bedrijfstrajecten ondersteunen we jou in die duurzame transitie. We werken op maat en maken gebruik van handige brainstorm canvassen zoals het Ecosystem Pie Model Canvas om jouw ecosysteem in kaart te brengen en te verstevigen. Interesse om er wat dieper op in te gaan? Contacteer mij of één van mijn collega’s.

Delen:

Delen:

Profile picture for user katie vandenbulck
Katie Van den Bulck
VLAIO bedrijfsadviseur

Mensen, wetenschap en innovatie. Met deze puzzelstukjes ga ik gepassioneerd aan de slag om beloftevolle groeibedrijven te coachen en adviseren.

#Voeding #agro #Bioeconomy #circulairevoedselketen #Biotechnologie