Kermisfoto van Unsplash

Kermisactiviteiten

Veelgestelde vragen

Welke machtiging is vereist?

De volgende machting is vereist:

  • een machtiging kermisactiviteiten als werkgever voor de uitbaters van een kermisattractie of een vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel die hun activiteit uitoefenen als natuurlijk persoon of als verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon;
  • een machtiging kermisactiviteiten als aangestelde verantwoordelijke voor de personen die de verantwoordelijkheid van een kermisattractie of van een vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel dragen buiten de aanwezigheid van de houder van de machtiging als werkgever;
  • een machtiging ambulante activiteiten als werkgever voor de uitbaters van een vestiging van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel die hun activiteit uitoefenen als natuurlijk persoon of als verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon;
  • een machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B voor de personen die de verantwoordelijkheid van een vestiging van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel dragen buiten de aanwezigheid van de houder van de machtiging als werkgever.

De andere aangestelden die de activiteit uitoefenen onder het toezicht van een houder van een machtiging als werkgever of als aangestelde zijn vrijgesteld van deze verplichting. Deze vrijstelling voor de uitbaters van vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel geldt enkel wanneer ze hun activiteit op een kermis uitoefenen. Buiten dit kader zijn ze onderworpen aan de regelgeving betreffende “ambulante activiteiten” zodanig dat iedere aangestelde moet beschikken over een machtiging als aangestelde A of B.

Waar moet je de machtiging kermisactiviteiten aanvragen?

Je moet de machtiging kermisactiviteiten aanvragen bij een erkend ondernemingsloket.

Welke zijn de voorwaarden betreffende de toekenning van de machtigingen tot het uitoefenen van kermisactiviteiten?

Om een machtiging als werkgever te verkrijgen dient men:

  • onderdaan te zijn van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of te genieten van één de wettelijke vrijstellingen inzake nationaliteit. De uitoefening van de activiteit via een machtiging als aangestelde verantwoordelijke is eveneens toegelaten voor onderdanen van buiten de Europese Economische Ruimte, houders van een beroepskaart of een arbeidskaart naargelang zij deze activiteit als zelfstandige of als loontrekkende uitoefenen;
  • voor de uitbaters van kermisattracties met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron, te beschikken over een risicoanalyse van hun attractie.

Vanaf 1 januari 2021 is er in Vlaanderen een verbod op kermisattracties met paardachtigen. Voor eigenaars van een paardencarrousel met een actieve uitbating op 1 januari 2021 geldt er een uitdoofperiode tot 31 december 2022 mits een bewijs van registratie bij de dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving.

Wat kost een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten?

Een machtiging als werkgever kost € 150.
Een machtiging als aangestelde kost € 100.

Welke zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een standplaats op een kermis en voor het uitbaten van een attractie?

  • een standplaats aanvragen bij een gemeente;
  • beschikken over een verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;
  • voor de attracties met voortbeweging van personen aangedreven door een niet-menselijke energiebron, naast een risicoanalyse, ook beschikken over het bewijs van opstellingsinspectie, onderhoudsinspectie en periodiek nazicht;
  • voor de vestigingen van kermisgastronomie over de vereiste gezondheidsdocumenten beschikken (FAVV).