koffiezaak door Nafinia Putra van Unsplash

Werkloosheid en ondernemen

Starten als ondernemer mét behoud van je werkloosheidsuitkering

Als werkloze kan je een nevenactiviteit beginnen en gedurende 12 maanden je werkloosheidsuitkering behouden. Dit voordeel heet springplank naar zelfstandige.

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  •  je moet de bijkomstige activiteit aangeven en het voordeel 'Springplank naar zelfstandige' aanvragen bij je eerste uitkeringsaanvraag of voorafgaand aan de nevenactiviteit,
  • je mag de activiteit niet als hoofdberoep gehad hebben tijdens de laatste 6 jaar,
  • je mag een job in loondienst niet stopgezet of verminderd hebben met als doel dit voordeel te verkrijgen,
  • je mag de activiteit niet in onderaanneming geven aan derden.

Meer info hierover: infoblad T158 van de RVA

Was het tijdens de periode april tot en met augustus 2020 niet mogelijk om je zelfstandige activiteit in kader van het voordeel Springplank naar Zelfstandigen uit te oefenen door de opgelegde coronamaatregelen, dan kan de periode van 12 maanden verlengd worden.  Deze maatregel geldt tot 31 december wanneer je activiteit behoort tot een zwaar getroffen sector.

Meer info hierover: FAQ tijdelijke werkloosheid RVA