Steun bij internationaliseren

Advies en begeleiding bij internationaliseren

Ambitieuze ondernemers kijken bijna per definitie over de grens. Volgende overheidsinstellingen en steunmaatregelen kunnen je hierbij helpen:

Flanders Investment & Trade (FIT)

Deze Vlaamse overheidsinstelling kan je begeleiden, ondersteunen en stimuleren bij alle facetten van de internationale handel:

FIT verstrekt financiële steun bij jouw eerste stappen op nieuwe markten voor: 

  • prospectiereizen buiten de EU, Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • deelname aan buitenlandse beurzen en niche evenementen
  • ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie 
  • oprichting van prospectiekantoren buiten de EU, Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • internationale maatwerkprojecten

Info en begeleiding: via meer dan 90 kantoren wereldwijd heeft FIT lokale netwerken over de gehele wereld. Voor contacten met buitenlandse prospects, partners voor samenwerkingsverbanden, info over de lokale markt,.. kan je bij FIT terecht. De adviseurs van FIT begeleiden je bij jouw stappen op buitenlandse markten.

Meer informatie: www.flandersinvestmentandtrade.com

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM International)

FPIM International biedt co-financieringen aan op middellange of lange termijn van buitenlandse investeringen door Belgische ondernemingen. FPIM wenst zich tevens te profileren als de investeringsmaatschappij die een groot belang hecht aan maatschappelijk verantwoorde projecten. Minderheidsbelangen, achtergestelde leningen en aanvullende lange termijn leningen zijn mogelijk.

Info: www.sfpi-fpim.be

Enterprise Europe Network

Het Enterprise Europe Network is een uniek netwerk,opgericht door de Europese Commissie. Het samenwerkingsverband verenigt 600 organisaties in 40 landen. Het kan je wegwijs maken in de EU-regelgeving en kan je helpen bij het opzetten van een internationale samenwerking op het vlak van zaken doen, technologietransfer en innovatie.  Het Agentschap Innoveren & Ondernemen is de Vlaamse partner in dit netwerk en biedt je een dienstverlening op maat. Via de Partnering Opportunities Database worden maandelijks honderden nieuwe buitenlandse samenwerkingsvoorstellen verspreid. Je kan zelf ook een zoekprofiel laten opnemen. Match Making Events en bedrijvenmissies worden georganiseerd om potentiële business- en innovatiepartners persoonlijk te ontmoeten.

Meer informatie: www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Kredietverzekering via Credendo

Via een kredietverzekering van Credendo – Export Credit Agency kunnen exporteurs specifieke risico’s bij het internationaal handelen laten verzekeren. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om kapitaalgoederen, industriële projecten en diensten.

Info: www.credendo.com

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: