Hoe kan ik bescherming afdwingen?

Optreden tegen namaak

Wanneer je een inbreuk ontdekt kan het wat overweldigend zijn wat je hiertegen kan doen. Daarom is het aan te raden om contact op te nemen met een deskundige in de intellectuele rechten. Ben je verder zelf eigenaar van de intellectuele rechten, dan kan je zelf optreden. Ben je echter licentienemer, dan is het belangrijk dat deze licentie officieel geregistreerd werd, anders is de licentie niet tegenstelbaar aan derden met als gevolg dat  enkel de licentiegever kan optreden tegen de inbreukmaker.

Wanneer er effectief sprake is van een inbreuk, neem je best onmiddellijk contact op met de vermeende inbreukmaker en kan je eisen dat deze stopt met de inbreuken op jouw rechten. Eventueel kan je de mogelijkheid om tot een overeenkomst te komen open houden om bijvoorbeeld alsnog een licentieovereenkomst af te sluiten. Dit is in veel gevallen een gemakkelijkere en goedkopere oplossing dan een rechtszaak. 

Hieronder staan enkele stappen die je kan ondernemen: 

 • 1

  Tref je namaak aan op de Belgische markt, dan kan je een klacht indienen bij de Economische Inspectie. De Economische Inspectie kan de beweerde namaak ter plaatse onderzoeken en onmiddellijk beslag leggen op de goederen die een inbreuk vormen.

 • 2

  Om te vermijden dat namaak op de (Belgische/Europese) markt komt, kent de Europese douaneverordening specifieke bevoegdheden toe aan de douaneautoriteiten om te kunnen optreden wanneer zij goederen aantreffen aan de grenzen van Europa. 

  De douaneautoriteiten kunnen op eigen initiatief of op vraag van de houder van de rechten goederen waarvan men vermoedt dat ze een inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht laten blokkeren aan de grens, waarna de houder van de rechten een gerechtelijke procedure kan opstarten om na te gaan of het effectief namaak betreft. Meer info op meldpunt.belgie.be.

 • 3

  In bepaalde gevallen kan je tijdens de verleningsprocedure of zelfs na verlening een administratieve procedure bij de verlenende instantie opstarten. Tegen de inschrijving van Benelux en Uniemerken kan een oppositie gestart worden om te vermijden dat een merk ingeschreven wordt. Maar ook na verlening kan een procedure opgestart worden, bij merken is er de mogelijkheid van een doorhalingsprocedure; bij Europese octrooien is er na de verlening een oppositieperiode van 9 maand om oppositie tegen de verlening aan te tekenen.

 • 4

  Lukt het niet om tot een akkoord te komen, dan kan je een bemiddelings- of arbitrageprocedure of zelfs een gerechtelijke procedure opstarten. 

  Er bestaan zowel burgerrechtelijke als strafrechtelijke maatregelen om op te treden tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Niet al deze maatregelen zijn geharmoniseerd op EU-niveau, dit houdt dus in dat procedures kunnen verschillen in elk land. 

  Bij inbreuk is het belangrijk na te gaan voor welke rechtbank je een geding kan aanspannen. Het hangt immers van de inbreuk af of van welk IE-recht je wil aanvechten, welke rechtbank bevoegd is. Overleg dus steeds met een specialist in IE-rechten!

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: