Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)

Laatst aangepast op 19 sep 2023

De missie van BIO is het ondersteunen van een sterke privésector in ontwikkelingslanden en opkomende landen (Zuid- en Centraal-Amerika, Afrika, Azië, Midden-Oosten), zodat zij toegang krijgen tot groei en duurzame ontwikkeling in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. BIO investeert tussen € 1 en 15 miljoen bij voorkeur in de financiële sector en in infrastructuurprojecten.

 

BIO investeert in kmo's in ontwikkelingslanden en levert een structurele bijdrage aan de socio-economische groei. Zij mag enkel investeren in (volgens OESO classificatie): 

 • minst ontwikkelde landen 
 • landen met een laag inkomen 
 • landen met een gemiddeld inkomen lagere schijf 
 • landen met een gemiddeld inkomen hogere schijf 

De lijst van 52 landen waar BIO opereert is beschikbaar op www.bio-invest.be

 

Investeringsstadium

 • Groeifinanciering

Ook projectfinanciering mogelijk

Bepaling deelname

 • Minimale deelname:
  € 1.000.000
 • Maximale deelname:
  € 15.000.000
 • meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Investeringsdomeinen

Financiële sector, infrastructuurprojecten

Financieringsvormen

 • Middellange termijn lening
 • Lange termijn lening
 • Aandelenparticipatie
 • Converteerbare obligatielening
 • Converteerbare obligatielening met warrants
 • Warrants
 • Mezzanine
 • Mezzanine met warrants
 • Co-investering

Geografisch werkgebied

 • Zuid- en Centraal-Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Midden-Oosten

Type investeerder

Publieke risicokapitaalverschaffer

Bijkomende info

 • Aandeelhouders:

  Belgische Staat

 • Fondsgrootte:
  circa € 1,1 miljard
 • Oprichtingsjaar:
  2001
 • Fonds zonder vaste einddatum

Contact

Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)

Adres:

Bischoffsheimlaan 15
1000 Brussel
België

Telefoon:
02 778 99 99
E-mailadres:

Contactpersonen

Naam
Departement Communicatie