Groen Licht Vlaanderen

Onder het motto ‘Led’s be connected’ werken we samen rond innovatie in verlichting.

Trilux
Foto door Christoph Meinschäfer voor Trilux

Het digitaliseren van verlichting is nog steeds een grote uitdaging voor de verlichtingssector en kan niet zonder hulp van specialisten op het vlak van ICT, elektronica, automatisering, … Via digitalisering en het connecteren van verlichting kan een grote toegevoegde waarde en omzetstijging gerealiseerd worden. 

De toepassingen en uitdagingen liggen op het vlak van

 • De toenemende aandacht voor de verlichtingskwaliteit van de leef- en werkomgeving.
 • Het personaliseren van de verlichting aangepast aan het zichtvermogen, de leeftijd, het persoonlijke gemoed en de aard van de uit te oefenen activiteit van het individu.
 • De uitbreiding van de functionaliteit van een verlichtingstoestel via sensoren die het meten van temperatuur, aanwezigheid, daglicht, luchtkwaliteit, …mogelijk maakt en het toevoegen van intelligentie.
 • De uitbreiding van de functionaliteit van de complete verlichtingsinstallatie (communicatie, commissioning, …)
 • Maar ook beter armatuurontwerp, implementatie van intelligente sturingen, kwalitatief lichtontwerp met garanties rond optimaal visueel comfort en nieuwe productietechnieken vereisen nog steeds de nodige aandacht. Hierbij zullen ook de hete hangijzers rond klimaat (energiebesparing), milieu (circulariteit) en mens (preventie en wellzijn) op de agenda blijven staan

Voor wie?

 • Ondernemingen uit de verlichtingssector: producenten en distributie van verlichtingstoestellen en sensoren, ontwerpers van verlichtingssystemen, studiebureaus, …
 • Ondernemingen uit de ICT, elektronica en automatiseringssector met toepassingen in de verlichtingssector.
 • Ondernemingen actief in opvolging van preventie en welzijn.

Wat kan je verwachten?

Een multidisciplinaire samenwerking via een open innovatie concept is de enige manier om de economische opportuniteiten te valoriseren omdat het onderwerp de expertise van elke deelsector overstijgt. Om deze transitie te doen slagen en eventueel te versnellen is er nood aan een katalysator en een coach: Groen Licht Vlaanderen neemt deze rol op.

Groen Licht Vlaanderen zal als go-between fungeren zodat bedrijven uit de verlichtingssector enerzijds en de bedrijven uit de andere sectoren anderzijds met elkaar in contact worden gebracht om samenwerkingen te stimuleren.

Hoe pakken we dit aan?

 • Via partnermatching, thematische workshops, gezamenlijke opleidingen, … initiëren en ondersteunen we de samenwerking tussen de verschillende doelgroepen.
 • Via clusterseminaries, whitepapers, … verruimen we de kennis over technologie en business trends.
 • We stemmen de innovatietrajecten van de leden af op een snellere en uitgebreidere benutting van de ontwikkeling van het IoT-platform.
 • Via onderzoek en demonstratie van nieuwe businessmodellen willen we de markt ontvankelijk maken voor innovatieve verlichtingssystemen.
 • Internationalisering o.a. via een erkende Europese clusterorganisatie.

Contactgegevens?

Catherine Lootens & Wouter Ryckaert
Tel 09 265 87 13
info@groenlichtvlaanderen.be

Partner
Groen Licht Vlaanderen