Catalisti

De chemie- en kunststofsector in Vlaanderen verankeren, nog innovatiever maken, de competitiviteit versterken en hun internationale bereik vergroten.

Catalisti, de Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen, zal in de eerste plaats de bedrijven dienen en zal vanuit deze visie partnerschappen aangaan met kennisinstellingen, federaties en overheden. Door een centrale en neutrale partner te zijn kunnen bedrijven zich concentreren op hun kerntaak en via de cluster toch eenvoudig in verbinding staan met alle juiste instanties.

Op deze manier willen we de chemie- en kunststofsector in Vlaanderen verankeren, nog innovatiever maken, de competitiviteit versterken en hun internationale bereik vergroten.

Voor wie?

Alle bedrijven, kennisinstellingen, onderzoekscentra, federaties, overheidsinstellingen en andere organisaties actief binnen het domein van chemie en kunststoffen.

Wat kan je verwachten?

Hoor het van onze partners:

Hoe pakken we dit aan?

Een greep uit de activiteiten:

  • Actieve begeleiding bij de opzet van innovatieprojecten;
  • Subsidiëring van innovatieprojecten via eigen budget;
  • Neutrale ondersteuning in het vinden van partners en het opzetten van samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland;
  • Bedrijven informeren over relevante Europese subsidie calls en ondersteunen bij de opzet en instap in Europese projecten;
  • Ondersteuning bieden bij internationalisatie, export en internationale marktverkenning in samenwerking met andere instanties zoals FIT;
  • Lange termijn visies met en voor de sector ontwikkelen;
  • Trends-analyse: technology watch en communicatie;
  • Kennisoverdracht rond belangrijke informatie voor de chemie en kunststoffensector;
  • Effectieve netwerking faciliteren tussen actieve bedrijven en kennisinstellingen;
  • Noden van de sector vertalen en overmaken aan kennisinstellingen en overheid.

Het clusterpact

Tussen de speerpuntcluster en de Vlaamse overheid wordt een clusterpact opgemaakt. In dit document worden de engagementen van zowel ondernemingen en kennisinstellingen als de overheid voor de uitrol van het competitiviteitsprogramma van de speerpuntcluster vastgelegd.

Het ondertekende clusterpact