C-mine Crib

Je kan in C-mine Crib gebruikmaken van verschillende officeformules, expertise én een netwerk. C-mine Crib zorgt voor een zo optimaal mogelijke omkadering, zodat je je kan focussen op wat écht telt: je bedrijf runnen.”

Voor wie?

Start- en groeibedrijven die actief zijn in de CreaTech: 

 • New Media: 
 • Design 
 • Digital Development 
 • Marketing 

Ook student-ondernemers binnen bovenstaande domeinen zijn welkom.

Wat kan je verwachten?

We willen de bedrijven begeleiden en uitdagen in hun kernactiviteiten door: 

 • Linken te leggen met andere bedrijven 
 • Linken te leggen met onderzoeks- en onderwijsinstellingen 
 • Sector specifieke trainingen en events  

Anderzijds ontzorgen we de bedrijven van niet-kernactiviteiten met behulp van: 

 • Beantwoorden van eerstelijnsvragen via  netwerk van specialisten.  
 • trajecten ter ondersteuning van de groei van het bedrijf via partners 
 • Infosessie en trainingen worden intern voorzien 
 • Flexibele ruimtes ter ondersteuning van groei of krimp, tegen de snelheid van uw bedrijf

Hoe pakken we dit aan?

We starten vanuit de noden van de ondernemer en onderneming. Deze noden brengen we in kaart op basis van een-op-een-gesprekken en enquêtes. Vervolgens stemmen we de dienstverlening af op deze noden en vullen we ons dienstenpakket aan waar nodig.

Kostprijs
Afhankelijk van de gekozen formule.
Partner
C-mine Crib