Blauwe Cluster

Innovatieve en duurzame economische golfslag op zee

De Blauwe Cluster wil de troeven van de ligging aan de Noordzee ten volle benutten om een strategie uit te bouwen voor een competitieve en duurzame blauwe economie in Vlaanderen. Daarbij wordt uitgegaan van een ecosysteembenadering die de samenhang tussen ecologie en economie beklemtoont. Ook industrie 4.0 wordt omarmd door sterk in te zetten op digitalisering en slimme netwerken.

Voor wie?

Starters, kmo’s en grote bedrijven uit alle sectoren met de nodige passie en ambitie om duurzame economische activiteiten op zee te ontplooien. 

Doel

  • Baanbrekende innovatieve samenwerkingsverbanden realiseren die leiden tot duurzame economische activiteiten in de Noordzee en ver daarbuiten. 
  • Toegang verschaffen tot state-of-the-art wetenschappelijke kennis en ideeën van instellingen in de Wetenschappelijke Adviesraad om de complexiteit van de activiteiten op zee het hoofd te bieden op technisch, regelgevend en veiligheidsvlak.

Hoe pakken we dit aan?

  • Faciliteren van het innovatieproces doorheen de volledige keten, van ideeëngeneratie tot en met de (internationale) vermarkting.
  • Opvolgen van internationale trends, maatschappelijke en industriële noden en de in Vlaanderen aanwezige competenties binnen deze domeinen.
  • Kennis en expertise delen met leden op individuele basis en via nieuwsberichten, evenementen, workshops en publicaties. 
  • Bedrijven in contact brengen met andere bedrijven en relevante overheidsinstanties.
  • Helpen bij het onderzoeken van marktkansen en inzicht bieden in mogelijke subsidiekanalen.

Het clusterpact

Tussen de speerpuntcluster en de Vlaamse overheid wordt een clusterpact opgemaakt. In dit document worden de engagementen van zowel ondernemingen en kennisinstellingen als de overheid voor de uitrol van het competitiviteitsprogramma van de speerpuntcluster vastgelegd.

Het getekende clusterpact (ingescand document)

Kostprijs
Lidgeld in functie van grootte en betrokkenheid
Partner
De Blauwe Cluster