Agoria-FLAG

Het innovatief bedrijfsnetwerk Agoria-FLAG (Flemish Aerospace Group) wil de omzet van de Vlaamse activiteiten in de luchtvaartindustrie verdubbelen en de tewerkstelling laten stijgen met 50% tegen 2030. Deze ambitieuze doelstelling willen we bereiken door in te zetten op samenwerkingsprojecten met en tussen onze Vlaamse bedrijven.

Agoria-FLAG streeft naar de verhoging van de competitiviteit van de Vlaamse luchtvaartindustrie door het definiëren en initiëren van samenwerkingen tussen Vlaamse bedrijven, waar nodig aangevuld met kennisinstellingen en onderzoeksinstellingen telkens met het oog om concrete projecten te creëren die een plaats hebben/kunnen vinden in de markt.

Het opzetten van nieuwe samenwerkingen in het kader van onderzoek en/of ontwikkeling zal omwille van de eigenheid van de sector steeds moeten kaderen ofwel in een concreet (Europees) onderzoekstraject of in het vullen van een opportuniteit in de supply chain van een OEM.

Voor wie?

Bedrijven die actief zijn of willen worden in de luchtvaartindustrie.

De luchtvaartindustrie omvat alle diensten en producten nodig voor het ontwikkelen, produceren en onderhouden van vliegtuigen en helikopters; de gerelateerde gronddiensten en luchthaveninfrastructuur.

Wat kan je verwachten?

Alleen als je de opportuniteiten en uitdagingen - zowel technologisch als marktgerelateerd - kent, heb je kans van slagen in een markt zo specifiek als de luchtvaartindustrie. Agoria-FLAG helpt je door het definiëren van het technologische en industriële kader, door het opzetten van samenwerkingsprojecten en het verzekeren van hun marktrelevantie.

Ben je nog niet actief in de luchtvaartindustrie en zoek je een manier om deze boeiende markt te betreden? Agoria FLAG helpt je jouw weg te vinden en zorgt voor contacten met alle mogelijke partners.

Hoe pakken we dit aan?

Agoria-FLAG staat in voor:

  • het organiseren van workshop, seminaries, …
  • deelname aan internationale beurzen,
  • het concreet opzetten van samenwerkingsprojecten tussen FLAG leden en waar nodig aangevuld met internationale partners.

Contactgegevens?

Luc Stultjens, Business Group Leader Agoria-FLAG - luc.stultjens@agoria.be

Partner
Agoria