hand met smartphone tegen oranje achtergrond

Intellectuele eigendom

Partnerlandschap intellectuele eigendom

BOIP (Benelux Office for Intellectual Property)

BOIP (Benelux Office for Intellectual Property)is de officiële instantie in de drie Benelux-landen voor de registratie van merken en modellen en het vastleggen van ideeën.

BOIP maakt ondernemers wegwijs in de complexe wereld van intellectuele eigendom (IE). Als ondernemer kan je rekenen op persoonlijke informatie over de bescherming van je merken en modellen. En we zorgen voor een toegankelijke digitale omgeving, waar je snel en eenvoudig je registraties kan regelen en beheren.

BOIP biedt verschillende gratis diensten aan:

1. Gratis online IE support via de BOIP online spreekuren: een spreekuur duurt 25 minuten. Wij helpen je met algemene informatie over IE, zorgen voor inzicht in onze registratieprocedures en geven je tips over waar je op moet letten. Je kunt je hiervoor inschrijven via onze website.

2. Gratis webinars over de volgende onderwerpen:

 • Idee beschermen (welke IE rechten zijn er en hoe kan ik die gebruiken voor mijn bedrijf)
 • Een goede naam kiezen (wat is een goed merk bekeken vanuit zowel branding als juridisch perspectief)
 • IP Voucher (uitleg over het SME Fund dat ondernemers een voucher aanbiedt waardoor ze 75% van de kosten voor een merk- of modelaanvraag kunnen terugkrijgen en 50% van de kosten voor een octrooiaanvraag)
 • Hoe vraag ik een merkregistratie aan (vanaf half mei)

Een webinar duurt tussen de 15 en 30 minuten. Je kunt je hiervoor inschrijven via onze website

3. ideeSCAN, een tool die we o.a. samen met VLAIO hebben ontwikkeld waarmee je snel inzicht kunt krijgen in welke elementen van IE van belang kunnen zijn voor jouw business.

4. Ons Informatiecentrum: BOIP beantwoordt je algemene vragen over merken, modellen en het vastleggen van ideeën via mail, chat en telefoon. Ons Informatiecentrum is bereikbaar op volgende momenten: 

 • Maandag t.e.m. donderdag: 09.00-12.00 en 13.00-17.00.
 • Vrijdag: 10.00-12.00 en 13.00-17:00.

Buildwise - OCBC 

OCBC, de octrooicel van Buildwise is een door de Federale Overheidsdienst Economie gesteunde cel die tot doel heeft de bouwsector te informeren en te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom binnen de bouwsector. De octrooicel is ook een Patent Information Centre (PATLIB), waar iedereen die op zoek is naar informatie op gebied van Intellectuele Eigendom terecht kan.

We streven ernaar informatie aan te bieden op maat van de onderneming. Dat kan gaan over basiskennis of algemene informatie over de verschillende vormen van intellectuele eigendom waarmee een bouwbedrijf kan geconfronteerd worden. Collectieve kennisverspreiding, hetzij op gebied van intellectuele eigendom, hetzij op basis van informatie die in octrooien is terug te vinden binnen een bepaald afgebakend technisch domein. En tenslotte door het beantwoorden van de vragen die individuele ondernemingen ons stellen: het uitvoeren van een octrooiopzoeking (vb. state-of-the-art), het geven van een opleiding of een meer diepgaand advies door het uitvoeren van een IE-scan.

Contactpersoon : Stefan Danschutter

Centexbel

Centexbel richtte in samenwerking met de afdeling concurrentievermogen en met de Dienst voor de Industriële Eigendom van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, kmo, Middenstand en Energie een Octrooicel op om de interesse voor octrooien als beschermingsinstrument aan te wakkeren en de informatieverspreiding over octrooien te optimaliseren.

De Centexbel Octrooicel ondersteunt kmo’s uit de textielsector in al hun vragen met betrekking tot octrooien en maakt IEtoegankelijker en boeiender.
Haar dienstverlening is vooral gericht op:
•    informatieverspreiding over de technologische omgeving in een welbepaald domein, bijvoorbeeld tijdens informatievergaderingen zoals de horizonverkenningen
•    initiële en algemene informatie over octrooiaanvragen
•    informatie over bestaande octrooien, ter bescherming van de kmo’s die een nieuw product op de markt willen brengen, een nieuwe uitvoeringstechniek willen lanceren of een nieuw productieproces willen toepassen
•    informatie over de strijd tegen namaak door de toepassing van intellectuele eigendomsrechten.

Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE)

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) is een openbare dienst van de federale overheid en maakt deel uit van de FOD Economie. De DIE heeft als algemene missie de intellectuele eigendom te beschermen in België. Om dit doel te bereiken behandelt en levert de DIE intellectuele eigendomstitels af, informeert de gebruikers over de intellectuele eigendom, bereidt wetteksten voor, geeft advies aan overheden en vertegenwoordigt België bij internationale aangelegenheden.

Essenscia

De Octrooicel van essenscia, opgericht in 2011 met de steun van de Federale Overheidsdienst Economie, is een permanent contactpunt waar bedrijven uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences – in het bijzonder kmo’s – terecht kunnen met al hun vragen in verband met intellectuele eigendom.

Met interactieve workshops, dienstverlening op maat en het signaleren van de nieuwste technologieën en wetenschappelijke ontwikkelingen in de sector helpt de Octrooicel vooral kmo’s om hun innovatiekracht optimaal te benutten.
•    Gratis workshops
•    Dienstverlening op maat
•    Technologiewacht

Met vragen kan je terecht op octrooi-brevet@essenscia.be

Contactpersoon : Despina Pagalis

Flanders DC

Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is het unieke aanspreekpunt voor ondernemen in mode- en designsector. Ze zijn het resultaat van een fusie tussen Flanders DC, Design Vlaanderen en Flanders Fashion Institute. Als vzw werken ze in opdracht van de Vlaamse overheid en nemen ze een neutrale positie in. Ze ondersteunen ondernemers uit de design- en modesector bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming. Zo zorgen ze voor meer Return on Creativity.

Concreet bieden ze onder meer gratis advies rond zakelijke topics, waaronder intellectuele eigendom. In het dossier over intellectuele eigendomsrechten vind je een uitgebreid hoofdstuk over auteursrecht, merken en modellen. Je kan er ook meteen doorklikken naar interessante artikels en evenementen rond het topic. Tot slot is er ook aandacht voor de fiscale regeling rond auteursrechten. Wil je graag een officiële registratiedatum voor je idee of creatie, dan kan je via Flanders DC een code voor €10 korting aanvragen.

Wie op zoek is naar voorbeeldcontracten, kan op de website een geheimhoudingsovereenkomst, een overeenkomst tot afstand van rechten, een freelance-overeenkomst en algemene verkoopsvoorwaarden (met aandacht voor intellectuele eigendom) downloaden. Voor (licentie) contracten vind je er een overzichtelijke checklist. 

Wil je graag je vragen voorleggen tijdens een persoonlijk gesprek, vraag dan via deze link advies aan. 

Imec

Imec verricht onderzoek dat tot de wereldtop behoort in het domein van nano-elektronica. Imec’s innovatieve kracht koppelen we aan onze wereldwijde partnerships in ICT, gezondheidszorg en energie. Als wereldvermaard onderzoekscentrum gelooft imec in de bijdrage van technologie aan een betere toekomst. Lokaal brengen we die visie in de praktijk door bedrijven en overheden te ondersteunen bij hun duurzame innovatie. Imec is een vertrouwde R&D partner voor bedrijven, start-ups en universiteiten en onderzoek en innovatie zitten in imec’s DNA.

Imec ondersteunt het Vlaamse bedrijfsleven op verschillende manieren:

 • Via bilaterale samenwerkingen ontwikkelen ondernemingen samen met imec innovatieve diensten en producten waarin imec-technologie het verschil maakt.
 • Door middel van aangepaste opleidingsprogramma’s en haalbaarheidsstudies deelt imec kennis over technologische evoluties en de mogelijkheden die ze bieden.
 • Dankzij vraaggedreven initiatieven zoals de imec.icon-projecten of imec City of Things versterkt imec het Vlaamse innovatiepotentieel.
 • Met spin-offs en de acceleratorprogramma’s imec.istart en imec.xpand geeft imec mee vorm aan het bloeiende Vlaamse techstart-uplandschap.

Contact

Sirris

Sirris is het collectief centrum van de technologische industrie en ondersteunt bedrijven uit de maak- en technologische industrie om de overstap te maken van technologische knowhow naar vermarktbare innovatie. In deze innovatieprojecten wordt samen met de bedrijven niet enkel een nieuw proces of product ontwikkeld maar ook heel wat intellectuele eigendom (IP) gegenereerd. Dankzij onze jarenlange ervaring in innovatie ontwikkelde Sirris een praktische expertise in de omgang met IP.

Zowel kleine ondernemingen als grote industriële groepen uit alle sectoren van de technologische industrie kunnen de assistentie van de Octrooicel van Sirris vragen bij IP-problemen. De dienstverlening van onze Octrooicel gaat van het verstrekken van korte eenvoudige adviezen tot het uitwerken en ondersteunen van innovatietrajecten. Wij zijn ook gespecialiseerd in het opzoeken van informatie over IP en hoe IP-databases te gebruiken om er informatie over technieken, concurrenten of markten uit te halen.

Contactpersoon : Frank Van den Broek

UGent TechTransfer

UGent TechTransfer faciliteert en bevordert de toepassing van kennis. Dit wil zeggen de vertaling van onderzoek in nieuwe bedrijvigheid, innovatieve producten en diensten, en maatschappelijke oplossingen. Met meer dan 25 business developers, die complementaire onderzoeksdepartementen volgens expertisedomein groeperen, vormen wij de link tussen de academische wereld en de industrie. 

Samen begeleiden wij bedrijven bij specifieke onderzoeksvragen en ondersteunen wij samenwerkingen tussen onderzoekers en organisaties. We ondersteunen UGent-onderzoekers in het creëren van samenwerkingsverbanden met de industrie, beheren de intellectuele eigendom van de universiteit en maken deze beschikbaar voor licenties aan derden, onderzoekspartners of spin-off bedrijven. Maar ook als je op zoek bent naar een locatie voor je bedrijf op een van onze wetenschapsparken, nieuwe technologie die je business vooruit kan stuwen of een beroep wilt doen op onze wetenschappelijke dienstverlening, kun je bij ons terecht. Zo creëren we met de expertise en kennis van de UGent impact in de maatschappij, en bouwen we mee aan het succes van jouw business.

Met vragen kan je terecht op techtransfer@ugent.be

VIB (Vlaams instituut voor biotechnologie)

VIB (Vlaams instituut voor biotechnologie) is een non-profit onderzoeksinstituut dat strategisch basis onderzoek verricht in de life sciences. VIB vertaalt de onderzoeksresultaten in economische opportuniteiten zoals R&D samenwerkingen met bedrijven en het oprichten van nieuwe start-up bedrijven. VIB heeft een nauwe band met de vijf vlaamse universiteiten. 

IE services die VIB kan verleent:ons IP team kan patent advies aanbieden in de brede sector van de life sciences (immunologie, inflammatie, oncologie, neurologie, planten biotechnologie en genetica van microorganismen). Patent advies kan bestaan in het lopen van een search naar nieuwheid of opportuniteiten in een specifiek domein in onze expertise, opsporen van patent portfolios van competitors, de status van specifieke octrooien of zelfs waarde opinies formuleren over een bepaalde IP strategie. Door ons uitgebreide netwerk in verschillende nationale landen kunnen we ook suggesties maken voor het inwinnen van advies (of services) van US, AU, CN, JP, KR, BR en CA patent counsels.

Contactpersoon : Jan Demolder

VITO

VITO is een Vlaamse, onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. De onderzoeksgebieden bij Vito situeren zich op het gebied van duurzame chemie, duurzaam materialenbeheer, duurzaam landgebruik, duurzame energie en duurzame gezondheid (https://vito.be/nl/nieuws/de-rol-van-innovatieve-bedrijfsmodellen-een-circulaire-economie).  We werken wereldwijd aan projecten die een impact hebben op de transitie naar een duurzame samenleving, samen met andere kennisinstellingen, universiteiten en bedrijven gevestigd in België en daarbuiten. We innoveren met technologische oplossingen en delen actief onze kennis met bedrijven en overheden, onder meer via gemeenschappelijke onderzoekstrajecten en het verlenen van licenties op onze intellectuele eigndom (IE), o.a. octrooien, merken, know-how.

Bij Vito kan je terecht voor advies over 

 • het technologisch richting geven aan nieuwe onderzoeks- of innovatie projecten en hoe rekening houden met IE van anderen; 
 • hoe inzicht krijgen in de ontwikkeling van een technologie in de tijd, de voornaamste spelers, de geografische spreiding; 
 • het beschermen van onderzoeksresultaten d.m.v. octrooien, modellen, het auteursrecht of door te kiezen voor geheimhouding;
 • de optimale beschermingsstrategie bepalen;
 • kosten voor het verwerven van IE op korte en lange termijn, nationaal en internationaal; 
 • het valoriseren van onderzoeksresultaten d.m.v. exclusieve en niet-exclusieve licenties, spin-offs;
 • het vinden van partners daarvoor;
 • bij een samenwerking met anderen, het regelen en onderhandelen van de eigendom op bestaande en toekomstige IE-rechten en inkomsten daaruit;
 • IE gerelateerde overeenkomsten, zoals geheimhoudingsovereenkomsten (NDA), licentie-overeenkomsten, overdracht of verkoop 

Contactpersoon : Marie-José Luys, PhD
European, Belgian and Dutch patent attorney
VITO NV | Boeretang 200 | 2400 Mol
Phone tel:+32 14 33 54 79 | Mobile tel:+32491350058

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: