Bio-economie

Partnerlandschap

Vlas

Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP)

BBEPP is een innovatie pilot en demonstratiefaciliteit voor procesontwikkeling, opschaling en productie van biogebaseerde producten en processen, van laboratoriumniveau tot multi-tonschaal. BBEPP ondersteunt bedrijven bij de vertaling van biogebaseerde laboratoriumprocessen naar levensvatbare industriële processen en maakt de omzetting mogelijk van biomassa (o.a. landbouwgewassen en bijproducten, industriële nevenstromen) in biochemicaliën, biomaterialen, biobrandstoffen en andere bioproducten. Daarbij maken ze gebruik van technologieën zoals biomassavoorbehandeling, biokatalyse, (gas)fermentatie, groene chemie en productterugwinning en -zuivering.
 

Blauwe Cluster

De Blauwe Cluster wil de voorkeurspartner zijn voor bedrijven die innovatieve activiteiten willen ontwikkelen en hun expertise uitrollen in de duurzame blauwe economie. De focus ligt op vijf domeinen: strategisch (roadmaps), financieel (subsidies en externe financiering), resources (partners), commercieel (marktkennis), regulatoir (beleid & stakeholdermanagement)

Centexbel

Het technologisch centrum Centexbel richt zicht tot de chemie-intensieve polymeerverwerkende industrie. Tot deze doelgroep behoren de textielindustrie, de kunststofverwerkende industrie, de coating- en deklagenindustrie, de lijmindustrie, enz.  Centexbel beschikt over geaccrediteerde laboratoria in Gent en Grâce- Hollogne en staat bedrijven bij in het analyseren, het karakteriseren en het testen van producten. Niet alleen met de meest moderne instrumenten maar evenzeer met uitmuntende kennis van de producten en processen. 
 

Flanders’ FOOD

Flanders’ FOOD is het innovatieplatform voor de Vlaamse agrovoedingsindustrie. Samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen, verenigingen en federaties vormen zij de speerpuntcluster agrifood, het netwerk voor innovatie in de agrovoedingsindustrie. 

Flanders’ FOOD ondersteunt voedingsbedrijven in het initiëren, uitdenken en implementeren van innovaties in voedingsproducten, productiesystemen en nieuwe business concepten. Met behulp van de juiste partners en onderzoeksinstellingen bezorgen ze ondernemers waardevolle informatie en/of financiering om innovaties te doen slagen.
 

Champignons

HOGENT

In samenwerking met stakeholders werkt HOGENT aan veerkrachtige, inclusieve en innovatieve bedrijven die het gebruik van lokale bronnen maximaliseren, geavanceerde productietechnieken exploiteren, investeren in digitale transformatie en sectoroverschrijdende samenwerkingen en strategische clusters aangaan. 

FTILab+ wil de transformatie naar circulaire, biobased en gedigitaliseerde bedrijven, stimuleren. Ze adviseren start-ups, ontwerpers en bedrijven over financieringsmogelijkheden en stellen de infrastructuur van de Manufacturing Demonstration Facility ter beschikking.

Bread2B is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur. De hoofddoelstelling van dit project is om onvermijdbare broodverliezen in bakkerijen en supermarkten te reduceren aan de hand van een duurzaam valorisatietraject in innovatieve biersoorten en bakkerijproducten.

RestMatch is een project van hetzelfde onderzoekscentrum en wil kennis bundelen omtrent plantaardige reststromen uit de Vlaamse agrovoedingsketen en onderzoeken of ze potentieel bieden als grondstof voor de productie van gefermenteerde dranken, voedingsingrediënten en biogebaseerde materialen.

Verder wordt ook onderzoek gedaan naar vezelbronnen als hennep, denk aan de projecten Hemp4All en Hemp4Textiles.
 

ILVO

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is een wetenschappelijke instelling waar multidisciplinair onderzoek in de land- en tuinbouw en visserij verricht wordt.
Door het multidisciplinair karakter van het onderzoek worden productiesystemen in hun totaliteit bekeken, met aandacht voor het eindproduct, maar ook voor de wijze van produceren en de gevolgen voor maatschappij, milieu, dier, landschap en biodiversiteit.

Het ILVO beschikt over circa 200 ha proefvelden, 15.000 m² serres en meer dan 20.000 m² proefstallen. Er zijn diverse analyse- en detectielabo’s, een diagnosecentrum en geaccrediteerde labo’s voor planten, veevoeders, spuittechniek, voeding en ggo’s. Ook zijn er testbanken, een proefmelkinstallatie, een zaadontvangst- en een verwerkingseenheid en een proefzuivelfabriek.
 

 

B2BE facilitator

Op basis van die uitgebreide expertise neemt ILVO de facilitatorrol op om partijen rond concrete innovatieve businesscases te koppelen. De B2BE facilitator wil producenten van waardevolle biomassa koppelen aan bedrijven die op zoek zijn naar (componenten uit) biomassa voor de productie van innovatieve, biogebaseerde producten. Dat doet de B2BE facilitator telkens rond een concreet thema en concrete businesscases, in een afgebakend tijdsframe van zes maanden. Dat de B2BE facilitator een ruim netwerk heeft in zowel de primaire sector als de industrie, is hiervoor een grote troef.

 

Inagro

Inagro vzw is praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in land- en tuinbouw. Met advies en persoonlijke begeleiding helpt Inagro landbouwers in de uitbouw van hun bedrijf. Met onderzoek naar nieuwe teelten en nieuwe technieken is Inagro een innoverende kracht in de sector. Op meer dan 80 proefvelden, verspreid over de provincie, zoeken onze specialisten naar betere teelttechnieken en beoordelen ze nieuwe rassen. In samenwerking met universiteiten, hogescholen en bedrijven vertalen ze innovaties naar de dagdagelijkse praktijk.
 

KU Leuven

Een interdisciplinair team van onder andere bio-ingenieurs en economen van de KU Leuven bracht via een ICON-project in kaart hoe hout aardolie kan vervangen in de chemische industrie. Ze keken daarbij zowel naar de technologische uitwerking als de economische haalbaarheid. Een omschakeling kan heel wat CO2-uitstoot besparen. 

Tijdens het ICON-project ‘Carboleum’ ging KU Leuven op zoek naar een duurzame wasverzachter op basis van suiker, als alternatief voor aardolie. 

TRANSfarm faciliteert wetenschappelijk onderzoek op pilootschaal in de brede onderzoeksdomeinen van de duurzame bio-economie en translationeel biomedisch onderzoek.
 

Proefcentrum voor Sierteelt

Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) is een onafhankelijk kenniscentrum voor sierteelt en groen in Vlaanderen. De experten geven advies over het telen, aanplanten en onderhouden van planten. In samenwerking met Ilvo en Joluplant deed men bijvoorbeeld in het project ReGrow4C onderzoek naar de mogelijkheden om gebruikt veensubstraat uit de aardbeiteelt te hergebruiken in de teelt van sierplanten (na een hygiënisatieproces). 

Thomas More

Het onderzoek aan Thomas More focust hoofdzakelijk op insecten- en algenkweek en beschikt daarvoor over pilootinstallaties. Het project Gras2Algae illustreert dat. Ook onderzoek naar downstreamprocessing (DSP) staat centraal, dat o.a. bestaat uit de extractie en opzuivering van biomaterialen uit insecten en microalgen, filtratietechnieken, en het opschalen van chemische syntheses en processen. 
 

UCLL

Het expertisecentrum ‘Sustainable Resources’ van UCLL wil in de transitie naar een duurzame en bio-economie een partner zijn voor bedrijven, steden en organisaties. Aan de hand van toegepast en praktijkgericht onderzoek bekijken ze wat de meest duurzame oplossing voor een welbepaald probleem is. Ze doen dit vanuit drie focuslijnen: de valorisatie van afval- en reststromen, duurzame energiesystemen, en milieu en gezondheid. 

De onderzoeksgroep heeft de nodige expertise, ervaring en infrastructuur in huis om (bio)chemische analyses uit te voeren en biedt maatwerk aan om een antwoord te bieden aan heel specifieke onderzoeksvragen zoals het nagaan van onzuiverheden in stalen. Voor de duurzame extractie van hoogwaardige componenten en (bio)chemische analyses is een pilootinstallatie in opbouw.
 

VITO

VITO, de Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling, focust op de verwerking en extractie van waardevolle componenten in hout, insecten en algen. Er zijn verschillende technieken aanwezig en VITO beschikt bovendien over een zeer groot Europees netwerk van partners (IBISBA) om expertise aan te bieden.
 

Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Daarnaast is Vlaanderen Circulair ook een bredere beweging van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties, lokale overheden… die initiatieven in de circulaire economie willen opzetten. Hen verbinden en begeleiden we actief.