Transitio

Bedrijfsleiders worden soms geconfronteerd met een spontane vraag tot overname van hun bedrijf of willen wel eens weten wat hun bedrijf waard is, wat een goede voorbereiding is naar continuïteit van het bedrijf. Transitio is het lerend netwerk van Voka waarin ondernemers gecoacht worden om hun bedrijf transfer ready te maken. Er  spelen heel veel verschillende factoren die elk een invloed hebben op de waarde van het bedrijf. Hierin goed voorbereid zijn en weten welke deze factoren zijn, zorgt voor een goede continuïteit van het bedrijf.

Ervaren mentoren nemen een vaste groep van maximum 12 deelnemers op sleeptouw om in alle discretie samen elk voor hun bedrijf de juiste vertaalslag te maken van elk van deze factoren.

Voor wie?

Ondernemers en bedrijfsleiders die erover denken om binnen de 5 jaar hun bedrijf te verkopen/over te laten. Elke ondernemer boven de 55 jaar.

Wat kan je verwachten?

Transitio is een begeleidingstraject dat zich richt naar bedrijfsleiders die zich willen voorbereiden op het verkennen van hun strategische opties met betrekking tot de continuering van de activiteit van hun bedrijf. Naast ervaren mentoren zullen experts hun kennis en ervaring delen met de vaste groep van 12 deelnemers. Het beoogde effect bestaat voornamelijk uit een beter inzicht in de verschillende aspecten die een toekomstige overdracht succesvol kunnen maken. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de deelnemers de best-practices ook toepassen in hun eigen bedrijf waardoor de continuïteit van het bedrijf gegarandeerd wordt en een eventuele verkoop later ervan vlotter loopt en succesvoller zal zijn.

Hoe pakken we dit aan?

Over Vlaanderen verspreid worden er jaarlijks 4 trajecten van 12 deelnemers georganiseerd door Voka- Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Een TRANSITIO-traject loopt als volgt:

 • Een intakegesprek met de Voka-coördinator
 • Een kick off waarbij een praktijkcase aan bod komt en een nulmeting op basis van de TRANSITIO-roos© wordt afgenomen
 • 8 à 10 sessies waarbij volgende thema’s aan bod komen:
  • Strategie en groei, toekomst van het bedrijf
  • Marktkennis en sectoranalyse, verschillende stakeholders
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Organisatie en corporate governance
  • Financiële en juridische structuur
  • Due diligence
  • Waardebepaling
 • Tijdens deze sessies worden intervisiemoment voorzien en op het einde een eindmeting op basis van de TRANSITIO-roos©

Slotsessie met alle deelnemers over de 4 groepen heen.

Kostprijs
€ 1000
Partner
Voka