Road to Growth

Road to Growth is een samenwerking tussen UNIZO en Antwerp Management School. Het richt zich specifiek op ondernemers die cruciale stappen gaan nemen in de ontwikkeling van hun bedrijf. Doorbraaktrajecten zijn er bijvoorbeeld bij de aanwerving van een eerste werknemer, het heroriënteren na een onverwachte tegenslag of het realiseren van (snelle) groei.

Road to Growth zet in op drie pijlers: ondernemers versterken, ondernemers verbinden en hun blik verruimen. Door de sterktes en zwaktes van het bedrijf in kaart te brengen, ontstaat de mogelijkheid om in te zetten op de eigen troeven. Door ondernemers in contact te brengen met specialisten van UNIZO, Antwerp Management School en externe experts, creëert dit project waardevolle verbindingen. Doorheen het traject verruimt de blik van de ondernemer door aandacht te vestigen op toekomstige opportuniteiten.

Voor wie?

  • Ondernemers op een kantelmoment die willen groeien.
  • Ondernemers die de overdracht van een onderneming voorbereiden.

Wat kan je verwachten?

  • Acties die toelaten de sprong vooruit sneller te maken.
  • Een begeleidingstraject op maat.
  • 1-op-1: ondernemer en coach gaan samen aan de slag.
  • Sterke en minder sterke punten van bedrijfsvoering in kaart gebracht.
  • Advies op basis van wetenschappelijk onderbouwde en bewezen methodes.

Hoe pakken we dit aan?

  • In een drietal intensieve gesprekken maakt een expert samen met de ondernemer een analyse van het bedrijf en van de manier waarop het wordt geleid.
  • Tijdens het intakegesprak worden de verwachtingen van de ondernemer in kaart gebracht en wordt een traject op maat uitgewerkt.
  • De conclusies van de bedrijfsanalyse en de gesprekken leiden tot een actieplan.
Kostprijs
€ 1200 (excl btw) met een extra € 400 (excl btw) per mededeelnemer (vennoot, mede-zaakvoerder)
Partner
UNIZO