Sfeerfoto op bedrijventerrein in Tienen

Op zoek naar een geschikte bedrijfslocatie?

Al aan een pop-up gedacht?

Wil je je idee of product eerst uittesten of wil je tijdelijk iets verkopen, dan kan je een pop-up shop openen. Sinds juni 2016 bestaat er een nieuwe wetgeving voor de kortstondige huur van handelspanden. Let op, ook wanneer je een pop-up opent, moet je een statuut als zelfstandige hebben en in het bezit zijn van eventuele vergunningen en toelatingen om je activiteit uit te oefenen. Vraag ook even bij je gemeente na of er specifieke regels of vergunningen van toepassing zijn en of er eventueel premies worden toegekend wanneer je een pop-up opent.

Het huurcontract

De duur van het contract moet gelijk zijn aan of korter dan 1 jaar.  Het is wel mogelijk om meerdere opeenvolgende huurovereenkomsten te sluiten zolang de totale duur niet langer dan één jaar is (bijvoorbeeld 2 contracten van telkens 4 maanden). Het contract eindigt op de vooropgestelde datum zonder dat je als huurder vanzelfsprekend recht hebt op een hernieuwing.  

Als de totale duur toch langer is dan één jaar, dan valt de overeenkomst automatisch onder de klassieke handelshuurwetgeving. Als huurder kan je altijd het contract éénzijdig opzeggen door middel van een aangetekende brief mits één maand opzeg. De verhuurder kan het contract niet eenzijdig opzeggen. Als huurder mag je niet onderverhuren of de huur overdragen. 

Meer informatie over deze bepalingen kan je nalezen in het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht

Het huurcontract van een pop-up vestiging moet je ook registreren.

Vergunningen en verzekeringen

Wat betreft verzekeringen ben je meestal verplicht een brandverzekering af te sluiten. Dit staat bepaald in het huurcontract. Andere verzekeringen zijn facultatief. 

De verhuurder kan ook eisen dat de huurder zijn eigen aansprakelijkheid verzekert bij verbouwingswerken, zowel ten aanzien van derden als van elkaar. De verhuurder kan de werken laten stilleggen indien de huurder niet tijdig een toereikend verzekeringscontract en bewijs van betaling van de premie kan voorleggen. Meer informatie over deze bepalingen kan je nalezen in het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht

Ook wanneer je een pop-up zaak uitbaat, moet je afhankelijk van je activiteit over de nodige vergunningen beschikken zoals bijvoorbeeld een toelating van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid indien je met voedingsmiddelen werkt. 

Bedraagt de netto handelsoppervlakte of de oppervlakte van het handelsgeheel waarvan de handelsvestiging deel uitmaakt meer dan 400m2 dan moet je over een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten beschikken. Voor een pop-up bestaan hierop wel uitzonderingen.

Locatie

Ben je op zoek naar een geschikte locatie om een pop-up te openen, dan kan je alvast eens een kijkje nemen op platformen zoals bijvoorbeeld popthisplace.be , spacified.com en https://theboxvlaanderen.be/ . Je kan natuurlijk ook spontaan op zoek gaan in de buurt waar je je pop-up zou willen openen. Spring eens binnen in handelspanden die momenteel als pop-up worden verhuurd en dus binnen afzienbare tijd misschien terug vrij komen. De verhuurder is dan alvast vertrouwd met het systeem. Ook leegstaande panden kunnen interessant zijn. Je kan de gegevens van de eigenaar van dergelijke panden bekomen bij de stedenbouwkundige dienst. 

Heel wat steden en gemeenten geven zelf ook bijkomende informatie over mogelijke pop-up locaties. Neem dus zeker ook een kijkje op hun website. Hieronder vind je alvast de link naar extra informatie in de provinciehoofdsteden:

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: