Bedrijfsgebouw

Bouwen of uitbreiden?

De omgevingsvergunning

Sinds 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, een handleiding e.d.

Raadpleeg ook de wetgeving ruimtelijke ordening.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: