De omgevingsvergunning

Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Op de website www.omgevingsloket.be vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, een handleiding e.d.

Gemeenten die voor uitstel hebben gekozen tot 1 januari 2018 werken in tussentijd met de huidige procedurele bepalingen voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen. De juiste te volgen procedures in de overgangsperiode tot 1 januari 2018 vind je in dit overzichtelijk schema.

Gerichte info naar ondernemingen toe over de wetgeving ruimtelijke ordening vind je op www.ruimtelijkeordening.be.