Onderzoekers aan het werk in labo

Toegepast biomedisch onderzoek

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Vervolgstappen

Uitbetaling van de steun

De uitbetaling van de subsidie gebeurt onder de vorm van voorschotten en een finale eindschijf (op basis van een eindafrekening na afloop van het project). Voor de eindafrekening wordt standaard ca. 20 % van het subsidiebedrag ingehouden. Het resterende bedrag wordt verdeeld over halfjaarlijkse voorschotten.

Verslaggeving

Als begunstigde moet je regelmatig verslag uitbrengen over de goede uitvoering en voortgang van het project. Omtrent dit aspect bestaat er een afzonderlijk Toelichtingsdocument: Uitvoering & opvolging.

Samengevat bestaat de verslaggeving uit :

  • halfjaarlijks een voortgangsverslag waaraan jaarlijks een prestatietabel (inzet van personeel op het project) wordt toegevoegd;
  • eventueel een tussentijds verslag omtrent bijzondere voorwaarden;
  • een eindverslag: een voortgangsverslag met prestatietabel, een verslag over de vooruitzichten voor maatschappelijke utilisatie en een financieel verslag.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
Belgiƫ

Telefoon
E-mail