In 't kort

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Het TBM-programma richt zich op een niche in het biomedisch onderzoek: het vergevorderd toepassingsgedreven onderzoek met een uitgesproken maatschappelijke toepasbaarheid, maar met slechts een beperkt potentieel voor de industrie. Mogelijke oorzaken voor de beperkte industriële interesse zijn moeilijke octrooieerbaarheid, kleine patiëntenpopulaties of patiënt-specifieke behandelingen die geen gestandaardiseerde producten toelaten.

Vanaf 1 januari 2016 werden de programma’s SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek overgedragen naar het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Dit betekent dat FWO  instaat voor nieuwe TBM oproepen. Je kan op de website van FWO alle informatie hierover terugvinden. De lopende projecten -waarvoor een contract werd afgesloten met IWT- werden niet overgedragen naar FWO, maar worden verder opgevolgd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde procedures (betalingen, kostenmodellen, rapporteringverplichtingen, ...).

Samengevat

Voor wie?
onderzoeksorganisaties
Voor wat?
vergevorderd toepassingsgedreven biomedisch onderzoek
Bedrag
niet meer van toepassing

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail