Sterrenhemel-Photo by Billy Huynh on Unsplash

Speerpuntclusters

Voorwaarden

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid die gemandateerd is door minstens 50 Vlaamse ondernemingen kan een aanvraag voor steun als speerpuntcluster indienen. De selectie en goedkeuring van steun aan speerpuntclusters gebeurt niet volgens een competitief oproepsysteem. Aanvragen voor een speerpuntcluster kunnen op ieder moment van het jaar ingediend worden.

De voorwaarden zijn uitvoerig beschreven in de handleiding en hebben o.a. te maken met:

  • wie als aanvrager en uitvoerder kan optreden;
  • de mandatering door bedrijven;
  • de wijze van co-financiering;
  • de aard van de activiteiten,

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail