Sterrenhemel-Photo by Billy Huynh on Unsplash

Speerpuntclusters

Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure speerpuntclusters

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid die gemandateerd is door minstens 50 Vlaamse ondernemingen kan een aanvraag voor steun als speerpuntcluster indienen. De selectie en goedkeuring van steun aan speerpuntclusters gebeurt niet volgens een competitief oproepsysteem. Aanvragen voor een speerpuntcluster kunnen op ieder moment van het jaar ingediend worden.

Een bij Agentschap Innoveren & Ondernemen ingediend aanvraagdossier doorloopt volgende stappen:

 • 1
  • verplicht
  • op ieder moment mogelijk bij Agentschap Innoveren & Ondernemen
  • aftoesten noodzaak + maturiteit
 • 2
  • op ieder moment mogelijk bij Agentschap Innoveren & Ondernemen
  • volledig aanvraagdossier (LT strategie, inclusief werkplan)
 • 3
  • ondertekende intentiebrieven + mandaat van representatief aantal ondernemingen
  • alle elementen voor evaluatie beschikbaar
 • 4
  • inzet van externe deskundigen
  • mogelijkheid tot mondelinge toelichting door aanvragers
  • HBC beslist over steun aan clusterorganisatie op basis van advies van Agentschap Innoveren & Ondernemen
 • 5
  • binnen het jaar na goedkeuring van de steun aan de clusterorganisatie
  • onderhandeld tussen Vlaamse overheid en de clusterorganisatie
  • beslissing over gereserveerde budgetten

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail