Bedrijventerreinmanagement

Tools die het bedrijventerreinmanagement ondersteunen.

Kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement

Bij het kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement kan je terecht voor eerstelijnsadvies, informatie en ervaringsuitwisseling op het vlak van bedrijventerreinmanagement. Het kennisnetwerk werd uitgebouwd door de vijf Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) in opdracht van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en richt zich tot bestaande en opstartende bedrijventerreinverenigingen, lokale besturen en ontwikkelaars of beheerders van bedrijventerreinen.

Meer informatie: www.btmvlaanderen.be

    Duurzaamheidsmeter economische sites en bedrijventerreinen

    De duurzaamheidsmeter is een instrument dat werd ontwikkeld om de duurzaamheid van industriële of economische sites en bedrijventerreinen te kunnen meten. De tool biedt een uniforme en eenduidige manier om deze meting uit te voeren, wat uitmondt in een tussen terreinen vergelijkbare score.

    Indien je graag deze meter wil gebruiken of uittesten, dan kan je deze hier downloaden: