Wanneer moet je de dataset gebruiken?

De deelnemers van GDI-Vlaanderen zijn verplicht om gebruik te maken van de authentieke geografische gegevensbronnen of ernaar te verwijzen bij het uitvoeren van taken van algemeen belang, Die taken houden ook de uitoefening van verantwoordelijkheden of functies of het verlenen van openbare diensten met betrekking tot het milieu in.

Voorbeelden van verplicht gebruik:

  • Overzichtskaarten van de ligging van bedrijventerreinen
  • Beleidsstatistieken (ruimtegebruik, beschikbaarheid, bezettingsgraad, brownfields…)
  • Thematische studies (mobiliteit, ruimtebehoefteraming, landgebruik, bewegwijzering, inbraakpreventie, brandveiligheid…)
  • Begeleiding van ondernemers (bv. referentie- of promotiekaarten voor vestigingsadvies)

Beide datasets (zowel de bedrijventerreinen als de bedrijfspercelen) gaan uit van het reële ruimtegebruik en hebben dus een indicatieve en geen juridische waarde.

Deze bron mag dus niet gebruikt worden als authentieke informatie voor vastgoedtransacties en stedenbouwkundige informatie (bestemmingen en voorschriften).