Waar moet je aanpassingen melden?

Als de ontvanger van de gegevens vaststelt dat de gegevens onnauwkeurig, onvolledig of onjuist zijn, is hij verplicht dat onmiddellijk te melden aan de instantie die de authentieke gegevensbron in kwestie beheert.

Agentschap Innoveren & Ondernemen beschikt over een meldingspunt dat meldingen van onnauwkeurige, onvolledige of onjuiste gegevens, registreert en onderzoekt. Indien uit dat onderzoek blijkt dat de melding gegrond is, wordt het gegeven in kwestie verbeterd of aangevuld. Het meldingspunt bezorgt aan degene die een onnauwkeurig, onvolledig of onjuist gegeven heeft gemeld, het resultaat van het onderzoek.

Meldpunt

Email: magdageo@vlaio.be

Telefonisch: gratis via 0800 20 555