Bedrijfshuisvestingsadvies

Lokale besturen ondersteunen ondernemers op verschillende domeinen. Ook in hun zoektocht naar een nieuwe passende bedrijfslocatie kan je hen de weg wijzen. 

Een ondernemer zoekt een industriegrond

Agentschap Innoveren & Ondernemen houdt data bij over de beschikbare gronden in GIS-bedrijventerreinen.

Een ondernemer zoekt een businesscenter

Indien je op zoek bent naar een professionele werklocatie voor een (startend) bedrijf, bestaan er in Vlaanderen verschillende formules van businesscenters en bedrijfsverzamelgebouwen. Sommige businesscenters en bedrijfsverzamelgebouwen beschikken, behalve over individuele kantoor-, opslag- en productieruimten, ook over gemeenschappelijke ruimten of bieden faciliteiten aan, zoals een onthaalfunctie, IT-ondersteuning, managementondersteuning, …

Een aantal van deze gebouwen zijn louter bestemd voor innovatie- en researchgerichte bedrijven.

Wij hebben een overzicht gemaakt van de voornaamste businesscenters in elke provincie, met de vermelding van enkele onderscheidende kenmerken en vestigingsvoorwaarden. Elke brochure bevat ook een overzichtskaart welke toelaat snel de businesscenters in je regio terug te vinden. Als je van oordeel bent dat een bepaald businesscenter in dit overzicht zou moeten opgenomen worden of dat informatie best wordt aangepast, kan je deze gegevens hier invullen.

Een ondernemer zoekt een bestaande bedrijfsruimte

De plaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten, zo kan je bizLocator het best omschrijven. bizLocator brengt een overzicht van zowel leegstaande winkelpanden en horecazaken, als kantoren, industriële loodsen, units in businesscenters en bedrijfsgronden. bizLocator is op deze site beschikbaar voor geheel Vlaanderen. Dagelijks worden nieuwe gemeenten uit de verschillende Vlaamse provincies actief op bizLocator.

Bij het begeleiden van ruimtezoekende bedrijven is een overzicht van beschikbare panden en percelen in jouw gemeente of regio cruciaal. Een dergelijke lijst actueel houden vergt echter een vrij grote inzet van middelen. Het online platform bizLocator kan je hierin een helpende hand bieden. Dit platform centraliseert namelijk het aanbod aan bedrijfsvastgoed automatisch via de vastgoedmakelaars en andere vastgoedprofessionals. Wanneer vele ondernemers bizLocator gebruiken, helpt het ook je lokaal bestuur verder. Je krijgt immers een beter zicht op de vraag naar bedrijfslocaties en het aanbod in uje gemeente of regio, gegevens die zeer nuttig zijn om het lokaal bedrijfshuisvestingsbeleid mee vorm te geven of besluitvorming te onderbouwen.

Zoek naar bedrijfsruimte op bizLocator