Wat

Projecten ter bevordering van de samenwerking tussen speerpuntclusters en/of innovatieve bedrijfsnetwerken.

Om de samenwerking tussen speerpuntclusters en/of innovatieve bedrijfsnetwerken te bevorderen wordt via een oproep voor interclusterprojecten de mogelijkheid geboden om gezamenlijk specifieke activiteiten van kennisopbouw en -doorstroming op te zetten gericht op het benutten van gemeenschappelijke opportuniteiten of uitdagingen van de betrokken innovatieclusters.

De oproepen voor interclusterprojecten zijn gericht op:

  • Projecten die het potentieel hebben om op korte termijn (2 à 3 jaar) resultaten en impact te genereren bij de bedrijven binnen de innovatieclusters
  • Projecten die nieuwe toekomstgerichte (industriële) opportuniteiten benutten op het knooppunt van thema’s/clusterdomeinen/sectoren.

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor steun:

  • kennisopbouw
  • activiteiten gerelateerd aan kennisopbouw.

Afhankelijk van de gekozen activiteiten komen de volgende projecttypes in aanmerking:

  • Haalbaarheidsstudies: VIS-studies, O&O haalbaarheidsstudies
  • Kennisoverdracht en –verspreiding: VIS-projecten en O&O-haalbaarheidsstudies
  • Kennisopbouw door meerdere bedrijven i.s.m. kenniscentra: ICON-projecten en projecten CoöperatiefPLUS
  • Kennisopbouw door ‘kenniscentra’: VIS-projecten en SBO-projecten

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail