Sterrenhemel-Photo by Billy Huynh on Unsplash

Interclusterprojecten 2017

In 't kort

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Om de samenwerking tussen speerpuntclusters en/of innovatieve bedrijfsnetwerken te bevorderen wordt regelmatig een oproep voor interclusterprojecten opengesteld. Deze oproepen bieden de mogelijkheid aan om gezamenlijk specifieke activiteiten van kennisopbouw en -doorstroming op te zetten gericht op het benutten van gemeenschappelijke opportuniteiten of uitdagingen van de betrokken innovatieclusters.

Momenteel staat er geen oproep open.

Samengevat

Voor wie?
speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken
Voor wat?
voor projecten die bijdragen aan het realiseren van de clusterstrategie van de betrokken innovatieclusters
Bedrag
afhankelijk van het projecttype

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail