In 't kort

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Steun voor projecten van speerpuntclusters in de transitieprioriteiten Industrie 4.0, Circulaire Economie en Energie.

Samengevat

Voor wie?
speerpuntclusters
Voor wat?
projecten die aansluiten bij de strategie van de speerpuntclusters en de doelstellingen van de transitieprioriteiten Circulaire Economie, Industrie 4.0 of Energie
Bedrag
afhankelijk van het gekozen projecttype

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail