Aanvraagprocedure

De aanvraag gebeurt schriftelijk – de indienmomenten zijn af te stemmen met de speerpuntcluster.

De projecten worden ingediend via de speerpuntcluster. Er wordt aangeraden om in een vroeg stadium contact op te nemen met de speerpuntcluster, de transitiemanager of het Agentschap Innoveren & Ondernemen om projectideeën en volgende stappen te bespreken. Samen met de speerpuntcluster zal er ook in overleg worden gegaan met de transitiemanager om de aansluiting met de transitieprioriteit af te toetsen.

De timing van de indiening en evaluatie van de projectaanvragen volgt de timing van de projectwerking van de speerpuntcluster. Deze timing wordt jaarlijks in onderling overleg tussen de speerpuntcluster en VLAIO vastgelegd.  Als u een projectidee hebt dat past binnen het voorgestelde projectkader, neem je best zo snel mogelijk contact op met de speerpuntcluster om de data voor indienen te kennen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail