Logies van de toekomst: investeringssteun voor West-Vlaamse logies

Laatst gewijzigd op 27 nov 2017 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
startende & erkende logies
Voor wat
investeringen gericht op innovatie in deze sector
Subsidie via oproep (geen oproep momenteel)
van max. 20% van de totale projectkost (plafond: € 20.000)

Wat houdt de maatregel in

De provincie verleende in 2017 infrastructuursubsidies van maximaal 20% (max. € 20.000) van de totale projectkost. De investeringen waren gericht op innovatie in de toeristische sector en moesten een impuls geven aan zowel bestaande als nieuwe logies (inclusief nieuwe experimentele logiesvormen). De subsidies waren voorbehouden voor projecten die investeren in bepaalde thema's zoals beleving, familievriendelijkheid, duurzaamheid, zorgtoerisme, kwaliteitsvol kamperen en nieuwe, originele logiesvormen.

Dossiers konden ingediend worden tot 30 juni 2017. Er wordt de komende jaren geen nieuwe oproep verwacht.

Wie komt in aanmerking

De logies die in aanmerking komen zijn gelegen in West-Vlaanderen en voldoen op moment van de indiening aan de geldende voorschriften van het logiesdecreet. De subsidie is van toepassing op zowel bestaande hotels, gastenkamers, vakantiewoningen of kampeerterreinen, als nieuwe, unieke vormen van overnachtingen.

Wat komt in aanmerking

De provincie West-Vlaanderen verleent steun aan projecten die het verschil maken. Deze realisaties vormen een meerwaarde voor het logies, maar ook voor de aantrekkelijkheid van de bestemming.

De steun is voorbehouden voor projecten die zich richten op één van de volgende thema’s:

  • innovatieve belevingsconcepten ( vb. een verhaal integreren in de infrastructuur, de geschiedenis van het gebouw benadrukken,..);
  • duurzaamheid (vb. hernieuwbare energie, het reduceren van afval of energie door aanpassingen in het sanitair,...);
  • familievriendelijkheid (vb. investeren in kamers en mogelijkheden voor kinderen (groot)ouders of samengestelde gezinnen,.. );
  • kwaliteitsvol kamperen (vb. natuurlijke inrichting van kampeerterreinen om groene kampeerplaatsen te creëren,...);
  • Nieuwe, originele logiesvormen (vb. investeringen in glamping, boomhutten of druppeltenten;...);
  • Zorgtoerisme (vb. tastbare investeringen die inspelen op de noden van mensen met een beperking of extra zorgbehoeften,...).

De projecten die louter de verfraaiing, verbouwing of renovatie van bestaande logies beogen en dus geen innovatief of vernieuwend karakter bezitten, komen niet in aanmerking.

Omvang steun

Goedgekeurde projecten worden voor maximaal 20% van de totale projectkost of maximaal € 20.000 gesubsidieerd. Enkel projecten met een minimale investeringskost van € 5.000 komen in aanmerking. De eigen inbreng bedraagt minimaal 20% van de totale projectkost.

Aanvraagprocedure

Dossiers kunnen ingediend worden tot 30 juni 2017.Tijdens de indieningsperiode kunnen geïnteresseerden terecht voor advies en begeleiding van hun dossier bij de dienst Economie en Westtoer. Meer informatie en aanvraagdocumenten zijn te vinden op de volgende link : www.west-vlaanderen.be/ondernemen/economie_start

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Economie
Adres

Koning Leopold III laan 31
8200 Brugge
België

Contactpersoon
Ilse Vanderhaeghe
Telefoon