Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 10 jan 2022 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
bedrijven in moeilijkheden of herstructurering
Voor wat
invoeren tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering en (eventueel) invoeren vierdagenweek voor maximum 1 jaar
RSZ-korting
varieert van € 600 (per kwartaal) tot € 1.150

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers uit de private sector die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden en/of in herstructurering waarvan de begindatum van de erkenning viel in de periode 1 maart 2020 tot 31 december 2020 konden genieten van een tijdelijke doelgroepvermindering wanneer zij een tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering en/of vierdagenweek invoerden voor maximum 1 jaar. Deze doelgroepvermindering kon enkel worden bekomen indien minstens 3/4de ervan aangewend wordt om als complement bij het loon te worden gevoegd van de werknemers.

Wie komt in aanmerking

Werkgevers

Deze maatregel richt zich tot de werkgevers uit de private sector die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden en/of in herstructurering waarvan de begindatum van de erkenning valt in de periode 1 maart 2020 tot 31 december 2020.

Meer uitleg over de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan je vinden op de pagina 'Stelsel van werkloosheid met bedrijfsvoorheffing >Erkenningscriteria ' van de FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal overleg.

Werknemers

De werkgever kan de arbeidsduurvermindering, al dan niet met vierdagenweek, invoeren voor het volledige personeel of enkel voor (een) bepaalde categorie(ën) van werknemers (voorbeeld: enkel arbeiders, 45-plussers, ...). De tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur en invoering van de vierdagenweek moeten worden vastgesteld bij CAO op ondernemingsniveau of (bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging) bij een wijziging van het arbeidsreglement.

Enkel werkgevers die minstens 3/4de van deze werkgeversbijdragevermindering aanwenden om als complement bij het loon van de werknemers te voegen ter compensatie van het loonverlies van hun werknemers bij de invoering van de arbeidsduurvermindering, komen in aanmerking.

Omvang steun

De tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek (enkel voor de voltijdse werknemers) kunnen ingevoerd worden voor maximum 1 jaar en kan enkel gedurende de periode van erkenning en ten vroegste op 1 juli 2020:

Arbeidsduur wordt verminderd met
Bedrag 

1/5de

€ 600

1/4de

€ 750

1/5de én tegelijkertijd invoering van vierdagenweek 

€ 1.000

1/4de én tegelijkertijd invoering van vierdagenweek

€ 1.150

Deze doelgroepvermindering kan slechts worden toegekend indien minstens 3/4de ervan aangewend wordt om als complement bij het loon te worden gevoegd van de werknemers. Dit verplichte complement is loon waarop socialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden. Het moet worden aangegeven onder looncode 5. Voor de 3/4de wordt het bruto bedrag zonder de werkgeversbijdrage beschouwd. Meer informatie kan je hier vinden.

Definitie ‘vierdagenweek’: de regeling waarbij de wekelijkse arbeidsduur gespreid wordt hetzij over vier arbeidsdagen per week, hetzij over vijf arbeidsdagen per week welke drie volledige en twee halve arbeidsdagen inhouden.

Definitie ‘halve arbeidsdag’: ten hoogste de helft van het aantal arbeidsuren dat voorzien wordt in het werkrooster voor de langste van de drie volledige arbeidsdagen.

Aanvraagprocedure

Informatie over te vervullen formaliteiten kan je terugvinden op de Administratieve instructies van de RSZ >Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering - coronamaatregel.

Contact

Bijkomende informatie over deze maatregel kan je terugvinden op de RSZ-website in de Administratieve instructies RSZ van het derde kwartaal 2020.

Een vraag stellen aan het contactcenter van de RSZ kan per telefoon of door gebruik te maken van het contactformulier.

Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon