REG in kmo's: eindrapport

Agentschap Innoveren & Ondernemen bood kmo’s een gratis energiescan aan als eerste stap van een energieadviestraject met thematisch energieadvies en de begeleiding bij de implementatie van maatregelen die de energie-efficiëntie verhogen van het bedrijf. Deze actie liep parallel met de steunmaatregelen kmo-portefeuille en ecologiesteun. In dit eindverslag wordt uitgebreid stilgestaan bij de resultaten van 470 energiescans samen met de uitslag van een enquête die bij de gescande bedrijven in de periode 2013-2015 werd uitgevoerd.