Tijd voor wat echt telt: de patiënt

“Mevrouw Vercoutere?” Zodra de arts de wachtzaal binnengaat om zijn patiënt te halen, start de klok. Hij heeft vijftien minuten de tijd om te luisteren, te ontdekken wat er mis is én een behandeling voor te schrijven. Erg krap, zeker als je weet dat een derde van de consultatie gaat naar het medische interview. Het medisch platform Bingli wil artsen, specialisten en ziekenhuizen meer kwalitatieve contactmomenten met hun patiënten bezorgen door data op voorhand te capteren en te interpreteren.
Tom Van De Putte en Piet Van de Steen
Tom Van De Putte en Piet Van de Steen, oprichters van Bingli

Rond de pot draaien

Als er iets is waar Tom Van De Putte, oprichter van Bingli, zich terecht expert in mag noemen, dan is het wel communicatie in de gezondheidssector. Al meer dan tien jaar voert hij, samen met zijn vennoot Piet Van de Steen marktonderzoeken uit die noden van patiënten en hun zorgverstrekkers in kaart brengen. “Keer op keer hoorde ik dezelfde frustratie”, vertelt Tom. “Zowel artsen als patiënten zijn ontevreden over hoe een consultatie verloopt. We kwamen er al gauw achter dat het om een communicatieprobleem ging. Als patiënt kan je moeilijk inschatten welke informatie van belang is voor je arts en welke niet. En als arts weet je precies wat je wil horen. Dus heeft een huisarts de neiging om zijn patiënt te onderbreken als hij niet snel genoeg ‘to the point’ komt. En daar knelt het schoentje.”

“Een consultatie bij de huisarts is dan ook heel anders dan bij een specialist. Een patiënt kan voor om het even wat komen. Daarom wordt er heel wat tijd uitgetrokken voor het vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis. Maar wat als die zogenoemde anamnese nu al grotendeels op voorhand zou gebeuren?”, bedacht Piet vier jaar geleden. “Een standaard vragenlijst laten invullen leek ons geen optie. Dat zou het drukke werkschema van artsen zeker niet verlichten en patiënten mogelijks op het verkeerde been zetten. We wilden de digitale weg inslaan met algoritmes die op basis van medische besliskunde slimme vragen kunnen genereren. Nog een vaag idee, maar VLAIO bedrijfsadviseur Kurt Peys zag er potentieel in. Hij raadde ons aan een haalbaarheidsstudie in te dienen om een aantal zaken scherper te krijgen. Onder begeleiding van Kurt werkten we een sterk businessplan uit dat nu, vier jaar later, nog steeds de ruggengraat van onze onderneming vormt.”

Tom Van De Putte

Het dossier dat we voor onze haalbaarheidsstudie hebben uitgewerkt, vormt vier jaar later nog altijd de ruggengraat van onze onderneming. We gebruiken nog steeds dat businessplan als we met investeerders praten.

Tom Van De Putte
oprichter Bingli

Patiënttraject optimaliseren

Algoritmes op basis van medische besliskunde. Qué? Tom: “Aan het begin van de consultatie stelt je arts je een heleboel vragen, waarvan hij de antwoorden woordelijk in je medisch dossier neerschrijft. Wel, Bingli stelt minstens zestig percent van die vragen via een platform en je antwoorden worden na validatie door de arts geïmporteerd in het dossier. Die importmodule is op zich natuurlijk geen rocket science. Maar de slimme algoritmes die op de achtergrond draaien, maken het systeem wel innovatief. Op basis van elk antwoord dat je geeft, berekent Bingli wat de beste vervolgvraag is. Hier zit geen beslissingsboom achter; het systeem herevalueert telkens de mogelijke diagnoses. Als de slimme vragenlijst is afgerond, krijgt de arts de meest plausibele diagnoses te zien  - zo’n tiental - en kan hij zelf kiezen welke hij goed- of afkeurt. Die feedback maakt ons systeem slimmer. Dankzij artificiële intelligentie en de input van deskundigen kunnen we steeds betere en juistere diagnoses stellen. 

Uiteraard is een consultatie meer dan enkel de diagnose. In de huisartsengeneeskunde blijft er altijd een humane, psychologische component die een systeem niet kan vervangen. En dat willen we ook zo houden. We willen dat de menselijke interactie opnieuw de kern van een consultatie wordt.” 

Tom en Piet van Bingli.
Tom Van De Putte en Piet Van de Steen
Tom Van De Putte

Bingli wil de tijdrovende, administratieve taken van dokters overnemen, zodat zij meer tijd hebben voor het menselijke contact. Huisartsen van de 21ste eeuw vervullen immers steeds meer een coachende rol.

Tom Van De Putte
oprichter Bingli

“Het is dus absoluut niet zo dat we de rol van de arts willen vervangen”, benadrukt Tom. “Integendeel, we willen een toegevoegde waarde creëren. We kunnen de arts bijvoorbeeld een zicht geven op het vervolgtraject van zijn patiënt. Huisartsen krijgen namelijk zelden feedback op de behandeling die ze hebben voorgeschreven. Ze weten niet of de medicatie effect heeft gehad en of de patiënt bijwerkingen heeft ondervonden. Bingli kan automatisch berichtjes sturen naar de patiënt om te polsen of het een aantal dagen later al beter gaat en of hij geen jeuk heeft gekregen, mocht dat bijvoorbeeld een gekende bijwerking zijn van het geneesmiddel.”

Bent u allergisch voor penicilline?

“Voor ziekenhuizen betekent onze applicatie in de eerste plaats tijdswinst”, gaat Tom verder. “Alles wat een patiënt reeds thuis kan voorbereiden, is tijd uitgespaard voor de zorgverleners. Momenteel worden preoperatieve vragenlijsten nog op papier ingevuld en door het ziekenhuispersoneel verwerkt. Bingli kan de patiënt vragen stellen via de chatbot, waardoor de patiënt ze in alle rust thuis kan beantwoorden. Bovendien peilen sommige vragen naar antecedenten of allergieën die niet altijd ‘top of mind’ zijn. Thuis kan je in je schuif rommelen om te zien wanneer je voor het laatst bent ingeënt tegen tetanus of wat de samenstelling van je medicatie is. 

Aangezien de vragen gestuurd worden door slimme algoritmes zal je ook geen irrelevante vragen meer krijgen. Als je in het begin aangeeft dat je een vrouw bent, zal je geen vragen krijgen over je prostaat. Een bijkomend voordeel is dat je antwoorden meteen gelinkt kunnen worden aan een actie. Stel dat je geen metaal op je lichaam mag hebben de dag van de operatie, dan kan je een alert krijgen als je positief antwoordt op de vraag of je een piercing draagt. We kunnen de patiënt ook een mail sturen de dag voorafgaand aan de operatie met de herinnering de piercing uit te doen. Allemaal zaken die de flow van ziekenhuizen verbeteren en de kans op fouten doen dalen.” 

Overzeese interesse

“Om onze visie nog breder uit te dragen, zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers”, geeft Tom nog mee. “Mede dankzij VLAIO bedrijfsadviseur Hendrik Baudrez stelden we een groeisubsidie op die in dit jaar werd goedgekeurd. We zetten in dit dossier hard in op interoperabiliteit van ons systeem om zo op te kunnen schalen naar nieuwe markten. Met deze subsidie konden we een developer aanwerven die zich bezighoudt met databaseonderzoek. Dat is al een eerste stap in de goede richting. 

Ook om te commercialiseren en internationaliseren hielp VLAIO ons op weg. Zo zijn we bij Flanders Investment & Trade (FIT) terechtgekomen, waarmee we hopen Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk te overtuigen van ons product. Daarnaast zijn we de Nederlandse markt aan het onderzoeken met een haalbaarheidsstudie, gefinancierd door het Interreg-project CrossRoads2. Vooral in Zeeland is er een grote nood aan vernieuwing. De gezondheidszorg is er aan het vergrijzen en ontgroenen: de actieve artsen worden steeds ouder en de pas afgestudeerde artsen trekken naar de grote steden. Met Bingli kunnen er dagelijks meer patiënten over de vloer komen, zonder dat er wordt ingeboet aan kwaliteit.”

Kan jij ook begeleiding op maat gebruiken voor jouw plannen?

De VLAIO bedrijfsadviseurs ondersteunen en adviseren ondernemers om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Neem contact met hen op via deze website of mail naar info@vlaio.be.