Oxypoint stelt ademhaling centraal in de zorg

Ademhaling is één van de zes vitale parameters om de toestand van een patiënt te beoordelen – naast zuurstofsaturatie, hartslag, temperatuur, bloeddruk en bewustzijnsniveau. Maar de monitoring ervan verloopt vaak nog op archaïsche wijze: driemaal daags telt een verpleger hoe vaak de borst van een patiënt op en neer gaat... Met innovatieve oplossingen voor zuurstoftherapie en registratie van de ademhaling brengt Oxypoint daar verandering in.
ziekenhuisbed
©frederikbeyens

Grenzen verleggen

De vraag naar een accurate meting van de ademhaling kwam er nadat Oxypoint eerder al een innovatieve zuurstof debietregelaar ontwikkelde. Anders dan klassieke systemen, geeft deze flowmeter enkel zuurstof tijdens de inademing in plaats van continu. De O2COMFORT heeft zijn productnaam niet gestolen: hij voorkomt uitdroging en irritatie van de neusholte. Daar bovenop besparen ziekenhuizen er een aanzienlijke kost van verspilde zuurstof mee.

O2MATE, de slimme patiëntencampagnon, is de recent ontwikkelde ademhalingsfrequentiemeter. Maar vergis je niet! O2MATE doet veel meer dan enkel de frequentie meten. Via Bluetooth en WiFi technologie pikt O2MATE ook data van andere sensoren op –van een wearable bijvoorbeeld, die de zuurstofsaturatie in het bloed meet – en stuurt die mee op naar het achterliggende Oxycloud platform. Via dit softwareplatform worden de data automatisch weggeschreven in de elektronische patiëntendossiers (EPD).
 

computerscherm

De verzamelde data zijn een bron van kennis en potentiële nieuwe toepassingen. Er kunnen nu specifieke programma’s ontwikkeld worden voor verschillende doelgroepen. De ademhaling en de zuurstofbehoeften van patiënten die revalideren na een chirurgische ingreep zijn bijvoorbeeld anders dan die van mensen die op de afdeling geriatrie resideren.

Innovatie op twee snelheden door CoVid-19

Dat CoVid-19 een enorme belasting van de zorg heeft veroorzaakt, hoeft geen betoog. De draconische maatregelen moesten voorkomen dat de gehele zorgsector zou bezwijken onder de massale toestroom van zieke patiënten. Daarom besliste VLAIO om steunaanvragen met betrekking tot de zorg versneld te behandelen.

“Met Oxypoint onderhouden we vanuit VLAIO al vele jaren een goed contact. Ik wist dat ze met de ontwikkeling van hun O2MATE al een flink eind op weg waren. Ik heb hen dan ook meteen ingelicht over de versnelde procedure.”

Hans Haagdorens
VLAIO bedrijfsadviseur

De innovatieve oplossing van Oxypoint biedt In het kader van CoVid-19 twee heel belangrijke voordelen:

  • De automatisering van de monitoring verlaagt de werkdruk van het verpleegkundig personeel. Zij hoeven geen manuele metingen en dito gegevensverwerking meer uit te voeren.
  • En dankzij de continue monitoring kan de evolutie van individuele patiënten beter beoordeeld en opgevolgd worden. Er zijn gewoon veel meer en nauwkeurigere data beschikbaar. Op basis daarvan kunnen artsen met meer vertrouwen beslissen of een patiënt al dan niet op intensieve zorgen thuishoort.

Alleen maar voordelen dus. Laten we dit snel in alle ziekenhuizen toepassen! Maar zo snel gaat dat met innovaties helaas niet. Zelfs niet als het om mensenlevens gaat. Sterker nog! Crisissituaties zijn helemaal niet het goede moment om processen te wijzigen. En dat is begrijpelijk. Er zijn testfasen nodig om de processen te valideren. Het personeel moet opgeleid worden en zich de nieuwe werkwijzen eigen maken. Zeker in de zorg is er speciale aandacht nodig voor het volledige veranderingstraject. En daar is in crisistijd geen ruimte voor.

Toestel
©frederikbeyens

Eénmaal het aantal ziekenhuisopnames terug stabiliseert op een lager niveau, zal Oxypoint wel sneller kunnen schakelen. Dankzij een versnelde ontwikkeling ligt er ondertussen een pre-productie prototype klaar. Dat is CE klasse 2A gekeurd en kan daarmee ingezet worden in ziekenhuizen voor finale testen. De commerciële uitrol is voorzien vanaf begin 2022.

Crisissen zijn niet het geschikte moment om processen te wijzigen. Maar dankzij een versnelde ontwikkeling heeft Oxypoint wel een CE gekeurd pre-productie prototype klaar. Zodra het aantal ziekenhuisopnames op een lager niveau stabiliseert, volgen testen in het werkveld.

Spin-off community, partners & het VLAIO Netwerk

Die uitrol start in Vlaamse ziekenhuizen, maar zal snel ook internationaal opgeschaald worden. Dat kan dankzij de internationale partners die Oxypoint al eerder benaderde. Als spin-off van de UA kent Oxypoint het belang van sterke partners en een hecht netwerk.

 “Vanaf de start kregen we zeer waardevolle ondersteuning vanuit het spin-off netwerk van de UA. Alle bedrijven worden in hun groei met gelijkaardige uitdagingen geconfronteerd, onafhankelijk van de sector waarin ze actief zijn. VLAIO leerden we snel kennen en hun bedrijfsadviseurs hebben ons de voorbije tien jaar al vaak naar de juiste partners toe geleid.”

Philip Hendrickx
oprichter Oxypoint

Voor enthousiaste onderzoeker-ondernemers is het niet altijd evident om toegang te vinden tot de juiste expertise in zaken als CE keuring, patenten of het vermarkten en internationaliseren. Wie deel uitmaakt van het VLAIO Netwerk komt dus sneller bij de juiste partners terecht en stimuleert zo de groei van zijn onderneming.

Voor die groei is ook een continue kennisopbouw en onderzoek nodig. Ook dat wordt door middel van verschillende instrumenten door VLAIO ondersteund. Zo zal één van de medewerkers van Oxypoint zich via een Baekeland mandaat toeleggen op een doctoraatstudie.

“VLAIO leerden we als spin-off van de UA snel kennen. Hun bedrijfsadviseurs hebben ons de voorbije tien jaar al vaak naar de juiste partners toegeleid.”

Philip Hendrickx
Oprichter Oxypoint

Het meten van ademhaling, het lijkt zo’n eenvoudige zaak. Toch is er op dit domein nog veel wetenschappelijk onderzoek te voltooien. Oxypoint ontwikkelt innovatieve producten, die het comfort van patiënten en zorgverleners verbetert, en waarmee bovendien een waardevolle ademhalingsdatabase wordt aangelegd. Ongetwijfeld leidt een slim gebruik van die data in de nabije toekomst nog tot zeer interessante toepassingen in de zorg.