Ook snoepgoed kan best innovatief zijn

Je kent ze wel, ‘pâtes de fruits’. Die kleurrijke fruitsnoepjes die je op restaurant bij de koffie geserveerd krijgt. Maar innovatief? Het productiebedrijf Confidas bracht dankzij een Blikopener-traject en het onderzoeksproject Mijn Idee binnen Odisee een verrassende doelgroep in kaart: duursporters.
Confidas

Confidas, opgericht in 1982, produceert hoogwaardige fuitsnoepjes voor groothandels, chocolatiers en de retail. Dat doen ze met groot respect voor de originele, eeuwenoude receptuur: minimum 50 procent fruit en alleen natuurlijke ingrediënten – dus zonder gelatine, artificiële kleur- of smaakstoffen of bewaarmiddelen. Alleen dreigde de lekkernij de laatste jaren wat in de vergetelheid te geraken. Enerzijds wordt de markt overspoeld door zoete alternatieven, anderzijds hebben de fruitsnoepjes een wat oubollig imago. “Mensen associeerden het te vaak met hun bomma”, ”, aldus Zerline Van Acker, sinds twee jaar marketing- en salesverantwoordelijke van Confidas. 

(H)eerlijk snoepgoed

“En daarom zijn we, sinds de overname drie jaar geleden, volop aan het zoeken naar ideeën om onze pâtes de fruits terug de bekendheid en populariteit te geven die ze verdienen. Natuurlijke snoepgoed dat uitnodigt om te genieten – je gaat er niet een hele hoop na elkaar van eten. Snoepen is bovendien niet slecht, zolang je het met mate doet en weet waarvan het product in kwestie gemaakt is. In dat opzicht zijn pâtes de fruits heel transparant en eerlijk. Ook met de vrolijke kleuren konden we marketinggewijs een en ander doen, net als met het feit dat het een vegan product is en bijna alle ingrediënten uit België of de buurlanden komen.”
 

Snoepjes voor duursporters

Confidas wilde bewust niet focussen op het verleden, maar mensen aanspreken op wat ze vandaag belangrijk vinden. Mede daarom kwam de doelgroep van (duursport)atleten in beeld. “We wilden en willen focussen op de toekomst, niet op traditie. En omdat pâtes de fruits voor 80 procent uit koolhydraten bestaat, bleek die heel geschikt voor sporters, omdat je op die manier een onmiddellijke energievrijzetting krijgt. De afwezigheid van vetten en granen zorgt er bovendien voor dat de maag niet overbelast wordt.”

Het idee van pâtes de fruits voor sporters maakte deel uit van de challenge die Confidas op het platform van ‘Mijn Idee’ plaatste. “Het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO)-project Mijn Idee werd gelanceerd door Odisee”, aldus business developer Wim Keygnaert. “Dit interne traject is bedoeld om bedrijven te helpen verder onderzoek mogelijk te maken op basis van de feedback die ze op het platform krijgen van potentiële eindklanten, andere ondernemers en consumenten. De challenge van Confidas, die wij trouwens zelf hebben gecontacteerd, luidde concreet: hoe zetten we onze zoete lekkernij perfect in de kijker? Op basis van de antwoorden kunnen innovatietrajecten worden opgezet, of nieuwe wegen worden ingeslaan. We gaan er namelijk van uit dat innovatie bij kmo’s heel vaak neerkomt op weten wat klanten willen. En daartoe moet je in de eerste plaats contact zien te maken met die klant om hun ideeën te kunnen oogsten. En daartoe hebben wij dat platform ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de bedrijven zelf.

“Mijn Idee is specifiek bedoeld voor kmo’s die niet over de middelen beschikken om zelf dergelijke trajecten en onderzoeken te financieren, maar wel inzichten rond de verwachtingen en innovatie-eisen bij de eindklant willen verwerven”, gaat Wim Keygnaert verder. “Dankzij Mijn Idee kan die knowhow nu verkregen worden en de basis vormen voor verder onderzoek. Voor en met Confidas hebben we specifiek verder gewerkt op de piste van marktvoorbereiding naar duursporters toe. Een van de dingen die daar uit is gekomen, is de verpakking: duursporters vinden het namelijk heel belangrijk dat die gebruiksvriendelijk en comfortabel is. Het ging hen dus niet alleen om de samenstelling van het product zelf, en dat bleek een verrassend inzicht.” 

“Zo zijn we bijvoorbeeld in contact kunnen komen met een bedrijf dat duuratleten persoonlijk coacht”, aldus Zerline Van Acker, “waardoor we rechtstreeks contact hadden met die atleten en hen konden vragen wat ze van onze producten vonden – zowel positief als negatief.”

Matchmaker tussen hogeschool en bedrijf

Confidas kwam in contact met Odisee via Blikopener, een initiatief van VLHORA en VLAIO om de knowhow en expertise van zo’n tweeduizend onderzoekers aan de Vlaamse hogescholen via onder meer vraagarticulatie te ontsluiten voor kmo’s. Praktijkgerichte vraagstellingen krijgen er een gepaste oplossing. Dat kan zich beperken tot eerstelijnsadvies, maar er kunnen ook concrete projecten uit voortvloeien. Odisee, waar ook Mijn Idee loopt, is een van die hogescholen. Stefanie Beghein, verantwoordelijke voor Blikopener binnen Odisee: “De praktische knowhow is wat hogescholen onderscheidt van universiteiten. Het project Blikopener is in dat opzicht een soort matchmaker om die knowhow te koppelen aan kmo’s als Confidas, zodat zij kunnen participeren aan lopende onderzoeksprojecten of er nieuwe projecten kunnen ontstaan. In dat opzicht zijn Mijn Idee en Blikopener heel nauw met elkaar verweven.”

Tien procent omzetgroei

Naast knowhow in de vorm van Mijn Idee en Blikopener binnen Odisee kon Confidas ten slotte ook een beroep doen op financiële ondersteuning. Luc Aelterman, eigenaar en managing director: “Het bedrijf dat ik in 2017 overnam, liep een beetje op cruise control: er werden weinig nieuwe initiatieven genomen. Ik heb toen een businessplan voor tien jaar opgesteld, met het oog het bedrijf op te schalen. De focus ligt daarbij op B2B-communicatie die vooral de troeven van ons product moet benadrukken – iets waarin niet eerder was geïnvesteerd. Met de groeisubsidie die ik met positieve ondersteuning van VLAIO ontving, hebben we die lastige beginperiode – nieuwe doelgroepen definiëren, potentiële klanten bereiken en aantrekken ... – kunnen overbruggen door in 2018 de sales- en marketingexpertise van Zerline binnen te halen. Zonder de groeisubsidie was die aanwerving, zeker voor een kmo, financieel een heel zware en misschien zelfs onhaalbare inspanning geweest. Nu beginnen onze communicatie- en marketinginspanningen met focus op groei echt te lonen: zo hebben we voor 2019 een mooie omzetgroei met 10% gerealiseerd.”