Navigeren, posities bepalen en tracken tussen vier muren

Alarm slaan wanneer senioren ronddwalen of vallen, winkelkarretjes volgen om de route door de supermarkt in kaart te brengen, de weg vinden in ziekenhuizen of evenementenhallen, voorraden traceren in gigantische magazijnen: de innovatieve technologie van BlooLoc kan het allemaal. Wat satellieten al langer mogelijk maken in openlucht doet het Limburgse bedrijf ook indoor. De ‘call for assistance’ - waarmee je hulp inroept van de dichtstbijzijnde winkelmedewerker, verpleger,… - is ondertussen zelfs wereldwijd geoctrooieerd.
Team Blooloc

BlooLoc wordt wel eens omschreven als ‘Google Maps voor gebouwen’. Maar voor oprichter Dirk Callaerts dekt die omschrijving maar een deel van de lading. “Onze technologie, yooBee, maakt navigatie in gebouwen mogelijk. Maar de mogelijkheden reiken veel verder. We zetten positiebepaling ook in om mensen en materialen te traceren. In openlucht kan dat al langer, denk maar aan logistieke bedrijven die containers over de hele weg volgen of aan enkelbanden om gedetineerden in de gaten te houden. Al die toepassingen maken, net als Google Maps of TomTom of Waze, gebruik van de signalen van satellieten. Die satellieten hangen sowieso in de lucht, ze moeten gewoon de signalen zien te capteren.” 

“We merkten een groeiende vraag om dat soort toepassingen ook binnen gebouwen te gebruiken. Alleen ontvang je daar geen satellietsignalen. Wij zijn dan technologie beginnen ontwikkelen op basis van bluetooth en metingen van bewegingssensoren (‘sensor fusion’ genoemd). Zo zijn we erin geslaagd om ook binnen gebouwen heel nauwkeurig posities te bepalen. Die technologie hebben we sinds onze start eind 2014 in oplossingen voor totaal uiteenlopende sectoren kunnen integreren.” 

Winkelkarretjes tracken 

Het allereerste project van BlooLoc was voor een supermarktketen in Slovakije. “Ze waren op zoek naar een oplossing om het winkelgedrag van hun klanten in kaart te brengen. We hebben trackers in de handvaten van de winkelkarretjes en -mandjes verwerkt om zo te visualiseren welke trajecten klanten in de winkel volgen. Waar passeert het meeste volk? Waar blijven mensen het langst stilstaan? 

Met die informatie kan de supermarkt de winkel niet alleen zo inrichten dat het winkelcomfort toeneemt, het opent ook commerciële opportuniteiten. Merken zullen bijvoorbeeld meer betalen om te adverteren op de plekken waar de meeste klanten voorbijkomen. Als je de koppeling maakt met de smartphone, kan je ook persoonlijke promoties voorstellen. Dan kan je trouwe klanten een ‘persoonlijke’ korting aanbieden wanneer ze bepaalde producten passeren.” 

Winkelkarren

Patiënten in woonzorgcentra en ziekenhuizen opvolgen 

BlooLoc is de laatste tijd bijzonder actief in de zorgsector, vervolgt Dirk. “In Canada en de Verenigde Staten maken woonzorgcentra al volop gebruik van moderne technologie. Vlaanderen is die mogelijkheden nu ook langzaam maar zeker aan het ontdekken. In Leuven helpen we in het nieuwe woonzorgcentrum Booghuys om de bewoners enerzijds meer bewegingsvrijheid te geven, maar anderzijds het dwaalgedrag tegen te gaan. Het woonzorgcentrum is georganiseerd in verschillende leefcirkels: voor mensen met dementie is die bijvoorbeeld kleiner dan voor andere bewoners. Alle senioren dragen een polsbandje, waarin hun leefcirkel zit opgeslagen. Onze technologie waarschuwt de zorgkundigen wanneer ze zich buiten hun cirkel begeven.” 

“In Sint-Truiden werken we samen met het ziekenhuis Sint-Trudo om op een gelijkaardige manier aan valdetectie te doen. Hetzelfde polsbandje merkt op wanneer oudere patiënten niet meer bewegen. De verpleegkundige die op dat moment het dichtst in de buurt is, krijgt dan een alarmsignaal op zijn of haar smartphone, en kan onmiddellijk polshoogte nemen.” 

Intellectuele eigendom zo vroeg mogelijk onderzoeken. 

Op die ‘call of assistance’ heeft BlooLoc ondertussen een octrooi, legt Dirk uit. “In een grote winkel, genre IKEA, moet je nu een winkelmedewerker aanspreken of aan een of andere balie wachten als je assistentie nodig hebt. Via een app of een draagbare tracker krijg je die assistentie met onze technologie gewoon op de plek waar je op dat moment bent. De winkelmedewerker die het dichtst in de buurt is en beschikbaar is, ziet een melding op zijn of haar smartphone verschijnen en snelt meteen ter hulp. Die call for assistance kan levens redden in een ziekenhuis, maar kan dus ook de klantenervaring opkrikken. Zeker in winkels met een heel grote oppervlakte is daar veel vraag naar.” 

Dirk Callaerts

Het is erg belangrijk om van meet af aan te onderzoeken of en hoe je de intellectuele eigendom van nieuwe innovaties kan beschermen. Technologie evolueert sneller dan ooit, bij octrooien komt het er dus op aan om heel kort op de bal te spelen.

Dirk Callaerts
Oprichter

“Bij onze innovatieprojecten besteden we altijd heel veel aandacht aan de octrooieerbaarheid. We denken al heel vroeg in het proces na over het intellectuele eigendom, we schakelen daarvoor een gespecialiseerd bureau in. Bij de call for assistance is het ons gelukt om een octrooi te verwerven op de technologie, maar we zijn soms ook al ingehaald door andere evoluties of standaarden.”  

Met de GPS door het doolhof van ziekenhuisgangen 

De technologie van BlooLoc kan binnen gebouwen niet alleen mensen, maar ook materialen tracken. “In grote logistieke warehouses is het onbegonnen werk om 10.000 paletten met een tracker uit te rusten”, vertelt Dirk. “Wat wij nu onderzoeken, is hoe je die paletten indirect kan tracken. Ze gaan nergens naartoe zonder vorklift: dus als je de vorklift die pallet laat scannen, hoef je eigenlijk alleen die vorklift te tracken om te weten waar de goederen naartoe zijn. Dan weten de bedrijven ook meteen waar al hun vorkliften naartoe zijn, welke actief zijn, welke stilstaan. 

Ook in ziekenhuizen is er trouwens veel vraag naar technologie om apparatuur te tracken. Neem nu een infuuspomp. Die verhuist van de ene kamer naar de andere, van de ene afdeling naar de andere, van de ene verdieping naar de andere. Ziekenhuizen hebben het heel moeilijk om hun stock goed op te volgen. Ze kopen apparatuur die ze eigenlijk nog voldoende in voorraad hebben, of ze merken te laat op dat ze apparatuur moeten bijbestellen. Trackers kunnen de stock én het budget beter helpen beheren.” 

Ziekenhuizen zijn volgens Dirk Callaerts ook een uitgelezen voorbeeld van gebouwen waar navigatie een grote toegevoegde waarde biedt. “Iedereen die weleens in een ziekenhuis komt, weet dat het een gigantisch doolhof van vleugels en gangen is. De IT-afdeling van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt heeft onze navigatie-applicatie gekoppeld aan het patiëntendossier. Als je een afspraak hebt in het ziekenhuis, navigeert de applicatie je als een echte GPS van je parkeerplaats helemaal tot bij de juiste balie, wachtkamer of dokter.”

Ziekenhuisbegeleiding

Early Stage Innovatie 

VLAIO heeft volgens Dirk een “extreem grote rol” gespeeld in het groeitraject dat BlooLoc de voorbije jaren afgelegd heeft. “Mijn co-founders en ik zijn niet aan ons proefstuk toe, BlooLoc is niet onze eerste onderneming. We hebben slechte ervaringen achter de rug met externe investeerders die we te snel aan boord hebben gehaald. VLAIO geeft ons de kans om, in combinatie met eigen kapitaal en met klassieke bankleningen, te groeien zonder de controle over onze eigen onderneming te verliezen. We blijven zélf aan het stuur zitten. 

BlooLoc ontwikkelt heel specifieke technologie. We doen echt aan early stage innovatie. Neem nu het voorbeeld van de logistiek, met de technologie die via vorkliften de stock van bedrijven nauwkeurig trackt. Dat is echte innovatie, we kunnen niet voortborduren op bestaande technologie. Als je naar de volledige cyclus van zo’n innovatieprojecten kijkt, kom je in de buurt van vijf jaar. Voor innovatie waarvan je op voorhand niet weet of ze verkoopbaar zal zijn, want de uitkomst van dit type van early stage innovatie is bijna per definitie onzeker. Voor een jonge onderneming is dat een enorm risicovolle investering. De innovatiesteun van VLAIO maakt voor ons het verschil tussen innovatieprojecten wel of niet realiseren. Zonder die steun zouden we innovatieprojecten waar we veel potentieel in zien toch moeten schrappen.” 

VLAIO is voor BlooLoc een onmisbare schakel om te innoveren. Maar de Vlaamse markt hinkt nog achterop, merkt Callaerts. “Internationalisering stond vanaf dag één bovenaan onze agenda. BlooLoc is niet ons eerste technologisch bedrijf. We wisten dat de Vlaamse markt innovatieve technologie maar traag omarmt. In het buitenland durven bedrijven en organisaties meer risico’s nemen. Ze durven experimenteren, ze durven met nieuwe bedrijven in zee gaan op basis van een proof of concept. Daar moet Vlaanderen nog stappen zetten.” 

Wil jij ook groeien en innoveren?  

VLAIO Bedrijfsadviseur Marc Tiri en zijn collega’s staan voor jou klaar. We zijn een kritisch klankbord en brengen de sterktes en zwaktes van je plannen in kaart. Daarbij adviseren we je over intellectuele eigendom, over subsidies en financiering en brengen je in contact met de nodige experten uit ons netwerk. Maak hier een afspraak voor gratis advies op maat.