Een nieuwe long printen op basis van je eigen cellen?

Personalized Medicine of Gepersonaliseerde geneeskunde. Een hot topic in de medische wereld. Waarom een one-drug-fits-all oplossing uitwerken, als je technologisch in staat bent om iets op maat van de individuele patiënt te maken? Bijvoorbeeld een implantaat of ook een medicijn. Antleron uit Leuven bestaat nu vier jaar en ontwikkelt als genetwerkte kmo zogenaamde advanced therapies, zoals celtherapie, gentherapie of tissue engineering toepassingen. Deze regeneratieve behandelingen zijn revolutionaire ontwikkelingen die ook op heel wat andere vlakken veranderingen met zich meebrengen, zo blijkt.
longen en cellen van menselijk lichaam
Geneeskunde van de toekomst

Levende implantaten bioprinten

Jan Schrooten, CEO van Antleron: “Ons langetermijndoel is om met cellen en biomaterialen levende vervangstukken te maken voor mensen. We willen m.a.w. levende implantaten bioprinten. Denk maar aan stukjes bot, nieuwe huid of zelfs een nieuwe nier of long. Waar je als patiënt momenteel enkel een beroep kan doen op een transplantatie met alle risico’s van dien, zullen wij met bouwstenen uit je eigen lichaam dit weefsel ontwerpen en maken. 

Om zulke reserveweefsels op maat te kunnen produceren, heb je ‘enabling technologies’ nodig: 3D-printing, intelligente bioreactoren en data. Hoewel deze technologieën op zich al een tijdje bestaan, blijft het voor de Life Sciences een uitdaging om die op geïntegreerde en economisch haalbare schaal in te zetten. Momenteel zit het veld van de regeneratieve geneeskunde in de pioniersfase waarbij mini-versies van dergelijke weefsels manueel gemaakt worden. Ondanks de strikte protocols is dit manuele proces repetitief werk met een groot risico op fouten. Dit kan beter. Antleron wil samen met een netwerk van partners kleine, gesloten fabriekjes bouwen waar je veilig, gecontroleerd en op maat kan produceren. 

Daarbij hanteren wij niet de klassieke visie van de medische wereld. Die gaat pas met een project van start wanneer het hele langetermijntraject volledig gefinancierd is. Wij willen daarentegen organisch en duurzaam groeien, maximaal gebruik makend van het enorme cross-over potentieel tussen biologie, technologie en data. Op het pad naar ons eindresultaat zetten we heel veel kleine tussenstapjes. Die hebben elk op zich hun meerwaarde. Ze genereren inkomsten, zorgen voor succesvolle samenwerkingen, leiden tot nieuwe inzichten. We leren eruit, zoeken de juiste mensen om het team te versterken, bouwen ons ecosysteem uit en kunnen op die manier een optimaal pad uitstippelen tot bij de patiënt. Voor de Life Sciences is die hele aanpak innovatief. En het vraagt van alle spelers een andere kijk op en een nieuwe manier van denken over onze discipline.”

Scale out

“Weet je”, bouwt Jan zijn betoog met een oogopener verder op, “het klassieke businessmodel – eerst Research, dan Development, dan Productie en vervolgens Marketing en Sales is in wezen weinig innovatief: het is dezelfde pipeline telkens vullen met andere stofjes of ingrediënten. Innoveren, pionieren is mijns inziens net buiten de bestaande lijntjes kleuren. Personalized medicine en Advanced Therapies eisen zo’n andere aanpak. Het grote verschil is dat je al van bij de start je finale productieproces klaar moet hebben. Bij klassieke ontwikkeling van medicijnen, toon je eerst in verschillende stappen de werking van je molecule aan, maak je de formulering gedurende je testfase op laboschaal, om het medicijn pas wanneer alle tests doorlopen zijn naar een geautomatiseerde fabriek voor commerciële productie te vertalen. 

Bij ons werkt die aanpak niet. Biomaterialen en cellen  kan je alleen maar echt laten werken in een juiste omgeving. Engineering, kwaliteit, regelgeving, … al die processen gebeuren bij ons allemaal tegelijkertijd. De keuzes die je maakt, hoe juist ze technologisch ook lijken zouden ervoor kunnen zorgen dat je je vastrijdt op het vlak van regelgeving. Of blijken economisch niet haalbaar. Onze methodologie houdt daar rekening mee. We kunnen op een objectieve manier met alle informatie die er is gerichte en onderbouwde keuzes maken, om het risico van het lange ontwikkeltraject zo laag mogelijk te houden.

Het voordeel t.o.v. het klassieke model is dan weer wel dat wij in personalized medicine niet moet schalen in volume. Wel moet je vele productie-éénheden naast elkaar hebben. Scale out dus ipv scale up. Wij kantelen onze expertises als het ware op elkaar. 

Jan Schrooten

Dat verklaart meteen ook waarom we onze ontwikkelingsprojecten bij VLAIO getrapt indienen. We tonen iets aan dat werkt. We creëren interesse. Het kan op eigen benen staan. We vergroten het team en bouwen zo kennis op.

Jan Schrooten
CEO Antleron
Andrelon chart van samenwerking

De kracht van genetwerkte kmo’s

Partnership, het woord is eruit. Want als deze aanpak ergens drastisch verschilt van de klassieke Life Sciences aanpak, dan wel op het vlak van samenwerking. Jan Schrooten: “Ik denk dat coöperatie de nieuwe, de juiste mindset wordt: ‘ik kan iets, jij kan iets anders goed. Laten we samenwerken.’ Bij wat wij willen bereiken komt zoveel kijken. Dat wil, dat kan je niet alleen doen: het medische uiteraard, het biologische, maar ook het technologische, de regelgeving, de kwaliteit, het economische, het juridische. Succesvol ondernemen in deze materie betekent samenwerken. En wat dat betreft zitten we hier in Vlaanderen gebeiteld. Door zijn beperkte omvang is het een ecosysteem op zich. Een makkelijk toegankelijk netwerk. Je zit dicht bij elkaar. Iedereen kent iedereen. Je kan snel dingen realiseren. En in dit specifieke domein van de Life Sciences hebben we werkelijk alles in huis. Je moet niet ver gaan zoeken.”

“Onze projecten zijn ecosysteemprojecten waarin alle stakeholders, groot en klein, samenwerken om een nieuwe therapie op zo’n duurzaam mogelijke manier zo efficiënt mogelijk bij de patiënt te krijgen. Antleron zie ik daarbij als een hub in een netwerk van bedrijven. We proberen de integrator te zijn die de vele puzzelstukjes die er her en der zijn samenbrengt.”

Samenwerken met QbD.
Samenwerken met QbD.

Onze intensieve samenwerking met QbD (Quality by Design), een onderneming die recent ook bij jullie zijn verhaal deed, is een goede illustratie. Ik ken de CEO Bart Van Acker vanuit de Raad van Bestuur van Flanders.bio (de clusterorganisatie van alle biotech bedrijven in Vlaanderen). Daar spraken wij elkaar geregeld. Onze visies en waarden pasten wonderlijk bij elkaar. En nu werken we dus nauw samen. QbD investeerde in ons als steun voor ons engagement. 

En samen dienden we een ontwikkelingsproject - Cell-by-Design (QbD) - in om onze methodologie verder te ontwikkelen. Antleron heeft daarnaast ook een kmo-groeisubsidie voor een interne expert en een externe dienstverlener om onze ontwikkelingen naar een volgend niveau te tillen. In nauw overleg met VLAIO bedrijfsadviseur Katie Van den Bulck schrijven we aan alweer een nieuw ontwikkelingsproject. 

Ik ken Katie al héél lang, van toen ik nog aan de KU Leuven werkte. Na de oprichting van Antleron ben ik met haar gaan samenzitten om te bekijken hoe we in functie van ons niet-alledaagse groeipad de zaken het best konden aanpakken. Want elke euro die we toegewezen krijgen, proberen we te verdubbelen. Om dit mogelijk te maken wordt al zeker de eerste 5 jaar elke euro die Antleron heeft of die binnenkomt opnieuw geïnvesteerd in R&D projecten die ons een stap dichter brengen bij de patiënt of die nieuwe ideeën boosten.”

Begeleiding op maat?

Wist je dat VLAIO bedrijfsadviseurs ondernemers ondersteunen en adviseren om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken? Neem contact met hen op via deze website of mail naar info@vlaio.be.