Dombrecht Group: sterke groei door overnames

Dombrecht Group uit Zele is gespecialiseerd in de distributie van mechanische, mechatronische en elektronische veiligheidsartikelen. Dit familiebedrijf werd in 1984 opgericht door Rony Dombrecht en bestaat vandaag uit 4 bedrijven met 33 werknemers.
Dombrecht gebouw
Dombrecht distribution

De kern van de activiteiten ligt bij het oorspronkelijke agentuurbedrijf Dombrecht Agent en groothandel Dombrecht Distribution die een ruim assortiment sloten, kluizen en sleutels verhandelen.

Door overnames zijn de bedrijfsactiviteiten de laatste 5 jaar gegroeid: Sinds 2008 verkoopt en installeert Euroblok Deuren inbraak- en brandwerende veiligheidsdeuren. Met een vierde activiteit, Security Design, specialiseert Dombrecht Group zich in elektronische beveiliging en automatisatie.

Leren via uitwisselingsplatformen 

Via VOKA neemt Dombrecht Group deel aan verschillende PLATO’s. Dit zijn lerende netwerken waarbij zaakvoerders worden samengebracht rond een bepaald thema. Voor elke sessie worden sprekers uitgenodigd die dit thema toelichten vanuit hun expertise en/of vanuit praktijkervaring. Zo wordt een forum gecreëerd waar ervaringen worden uitgewisseld en oplossingen worden gezocht voor vraagstukken waarmee meerdere ondernemers worden geconfronteerd

Je bent dagelijks bezig met je eigen business. Dan is het echt verhelderend om met een groep ondernemers uit andere sectoren samen te kunnen zitten. Iedereen staat ongeveer voor dezelfde uitdagingen. En iedereen lost deze naar eigen goeddunken met vallen en opstaan op, de ene keer al met een positievere uitslag dan de andere keer. Dus je kan echt leren van elkaar en van de spreker.

Jeroen Dombrecht
Zaakvoerder Dombrecht Group

Zo heeft de familie een specifieke PLATO groep rond Familiale Opvolging gevolgd. Dankzij deze sessies werden een aantal zaken bespreekbaar en kon het bedrijf stapsgewijs een mooi traject doorlopen, waardoor de familiale overdracht eind 2015 was afgerond.  

Electronic solutions
Electronic solutions

Focus op groei door overname

Het familiebedrijf richt zich nu op het duurzaam uitbouwen van haar vier ondernemingen. De lange-termijn groeistrategie focust zich enerzijds op organische groei en anderzijds op groei via overname en acquisitie gebeuren. Voor bijstand bij overnames kreeg de kmo al begeleiding via het Pecunia project (VOKA). Ook hier wordt gewerkt met een nauwkeurig samengesteld groepje van bedrijven dat elkaar helpt om bepaalde problemen op te lossen.

In de toekomst hoopt Dombrecht Group verder gebruik te maken van deze uitwisselingsplatformen en zo te leren uit de kennis van adviseurs en de ervaringen van andere ondernemers.

Wij hopen veel beroep op VOKA te kunnen blijven doen als tussen kanaal omdat zo de overheid op een betaalbare manier tot bij de kmo komt. Zonder deze instanties zouden we ons rechtstreeks moeten wenden tot prijzige consultants.

Jeroen Dombrecht
Zaakvoerder Dombrecht Group
 

Samen met partners voor meer en ambitieuzer ondernemerschap:

Vlaanderen mag best wat ambitieuzer zijn als het aankomt op ondernemerschap. We hebben nood aan meer starters, meer blijvers en meer groeiers. Daarom wil Agentschap Innoveren & Ondernemen projecten op stapel zetten die ondernemers aanzetten tot, ondersteunen of begeleiden bij het ondernemen. Met onze partners bundelen we onze krachten en middelen. De PLATO's van VOKA maken deel uit van een netwerk van initiatieven waar je gebruik van kan maken.

Ontdek alle advies- en coachingstrajecten!