De eerste zes maanden zijn van levensbelang

Wat er gebeurt wanneer een textielingenieur en een geneesheer samen een MBA-opleiding volgen? Ze raken bevriend. Dat eerst. Ze zetten elk hun afzonderlijke carrières verder. Succesvol. Werken dan samen aan een hobby die een beetje uit de hand loopt: 123OLIVE.com. Maar dat alles blijken uiteindelijk slechts schijnbewegingen, vingeroefeningen voor wat komt. In 2014 beslissen ze om samen Neves over te nemen, een B2B-fabrikant die dressings, inbouwkasten en schuifdeuren op maat fabriceert voor professionals.
Frederick Snoeck en Alain

De vriendschap bewaken

Frederick Snoeck: “Via de boekhouder van een gemeenschappelijke vriend hadden we vernomen dat een 30 jaar oude maatkastenfabriek naar een overnemer zocht. Waarom zouden we daar samen niet iets van kunnen maken, vroegen we ons af. Het bedrijf bestaat, we zien er een toekomst voor en we kunnen er met ons beider ervaring in processen, organisatie, sales en marketing onze meerwaarde in kwijt. Met 123OLIVE hadden we samen al een concept ontwikkeld en op de markt gebracht. Samen zouden we een onderneming ook wel kunnen doen floreren, zeker. Onze grootste bezorgdheid lag van meet af aan bij onze tandem. Zouden we dat volhouden? Zouden onze neuzen in dezelfde richting blijven? Om fricties of frustraties uit de wereld te helpen, zitten we nog steeds 2 à 3-maandelijks formeel samen onder begeleiding van een goede kennis van ons. Haar enige taak bestaat erin onze vriendschap, onze vertrouwensband te bewaken.”

De switch maken

Intussen heeft Neves een stevige verandering ondergaan. Van fabrikant zijn ze een heus product-servicebedrijf geworden, dat zich afvraagt hoe ze hun klanten (nog beter) kunnen helpen. Een bedrijf dat continu peilt naar de verwachtingen en bezorgdheden in de markt. Om daar nog beter op te kunnen inspelen.

Dressing van Neves
Dressing van Neves

Of dat van meet af aan zo bedoeld was, vraag ik. Frederick: “Ik zou wel willen zeggen dat er een groot meesterbrein achter die hele switch zit, maar dat is niet zo. Je kan dat niet echt weten door enkel naar de cijfers te zien. Je moet dat bedrijf eerst ervaren. Ogen open, oren open, observeren. Wat wel zo is, is dat je die attitude echt in je plan van aanpak zit. Je hebt als overnemer maar één kans. Die moet je grijpen. In de beginperiode, zeg de eerste 4 tot 6 maanden, heb je nog tijd. Het puur operationele heeft je nog niet helemaal in zijn greep. Gebruik die tijd om te onderzoeken wat mogelijk is. Grijp die kans om te leren wat er allemaal fout loopt of beter kan. Praat met leveranciers en klanten om te kijken of en waar er opportuniteiten gemist worden. Verzamel dus eerst met een open blik de informatie die er te vinden is.”

Plan van aanpak

Frederick: “Je kent je bedrijf pas echt na die eerste maanden. De mensen die er werken, de goede leveranciers, de juiste klanten. Dat is het ideale moment om je visie echt vorm te geven: waar kunnen we, waar willen we met dit bedrijf naar toe? En wat zijn de stappen die we moeten nemen om dat ideaalbeeld te bereiken. We hebben toen 3 pijlers vastgelegd: ambiance - kwaliteit – service. Het eerste jaar legden we de focus op onze mensen: hoe krijgen we hen enthousiast mee in ons verhaal? Hoe vormen we een hecht team met dezelfde doelen en ambities. Het tweede jaar hebben we de processen binnen onze onderneming onder de loep genomen: waar kunnen we ze optimaliseren? Het derde jaar hebben we dan de sales en marketing onder handen genomen. Hoe kunnen we onze waardeketen versterken? Hoe beantwoorden onze producten aan de noden van onze klanten”

Of hij nog tips heeft voor mensen die een overname plannen, vragen we hem ter afronding. Frederick: “Stel dat iemand me op een trouwfeest of zo om advies zou vragen, zou ik eerst peilen naar zijn motivatie. Waarom wil hij of zij dat zo graag? Is er een brandend vuur, dan zou ik vragen met wie hij/zij wil gaan ondernemen. Hoe sterk is zijn team? Want hoe je het ook keert of draait, ondernemen kan erg eenzaam zijn. Jij moet knopen doorhakken, beslissingen nemen, mensen aannemen, …. Dat lukt pas als je mensen om je heen hebt op wie je kan terugvallen. Je hebt klankborden nodig. Mensen met goesting en zin om goede dingen te doen. Tenslotte zou ik suggereren om een stevige planning op te maken voor de periode voorafgaand en onmiddellijk na de overname.”

neves.be
www.swipedoors.com