Data-intelligentie doet grootindustrie energie besparen

Energie is voor veel bedrijven een zware kost. Maar vaak ontbreekt de data over de in- en uitstroom van die energie en het verbruik in processen en producten. Condugo biedt grote ondernemingen met zijn Energy Hub een platform om data over energiestromen te verzamelen en te analyseren om zo energie-efficiënter, groener en duurzamer te worden.
Energy management

Verzamelde data brengen nieuwe inzichten

Zo’n vijf jaar geleden startte het verhaal van Condugo. Samen met twee vennoten was CEO Xavier De Moor ervan overtuigd dat grote industriële clusters beter zouden samenwerken voor de inkoop en uitwisseling van energie, want de warmte die op de ene site wordt geproduceerd, kan misschien gebruikt worden door een nabijgelegen site.

Xavier: “We onderzochten eerst de data van een aantal grote industriële sites in de farmaceutische sector. Daaruit bleek dat bedrijven vaak zelf data verzamelen over hun energiegebruik, maar dat ze die data niet altijd optimaal analyseren om de energie efficiënter te benutten – en zo geld te besparen en de milieudoelstellingen te halen. En er zijn nog veel bedrijven die die informatie niet verzamelen. Daar wilden we iets aan doen.”

Xavier De Moor

“Van de energie-, proces- en productdata kunnen bedrijven veel leren. Het is belangrijk om de link te vinden tussen die drie om het energiemanagement op de site te optimaliseren.”

Xavier De Moor
CEO Condugo

Van de energie-, proces- en productdata kunnen bedrijven veel leren. Het vinden van de link tussen die drie is belangrijk om het energiemanagement te optimaliseren.  Xavier: “Op termijn kunnen nieuwe inzichten in de energiestromen een energiebesparing van vijf tot tien procent opleveren. Dat is veel. Daarnaast zijn die gegevens ook erg interessant en belangrijk om te rapporteren naar investeerders of aandeelhouders.”

“Een laatste goede reden voor het verzamelen van deze data en inzichten:  het wordt makkelijker om het management te overtuigen om groene investeringen te doen. Die kosten vaak veel geld, maar als je met data kan staven dat zo’n investering een positieve impact heeft op de energiekosten van de site, kan  je daar moeilijk tegen zijn.”

Transparante energiestromen 

Xavier: “We startten als consultant bij een van de grootste farmaceutische spelers, op een enorme industriële site. Zij waren op zoek naar een energiemanagementplatform om de data die ze al verzamelden te valideren. Via tienduizenden datapunten kwam er informatie binnen over de energiestromen op de site. Door die te analyseren kwamen ze tot nieuwe inzichten: Welke energie verbruiken we? Wat produceren we zelf? Wat kopen we aan? Hoeveel en op welke manier gebruiken onze afzonderlijke processen energie? Hoeveel ‘kost’ een product ons aan energie?

Een industriële site verbruikt veel energie, in verschillende vormen. Denk aan gas, water, stoom, stikstof of elektriciteit. Al die energieën worden gebruikt in processen, die in verschillende productlijnen kunnen terugkomen. Het is niet gemakkelijk om al die energiestromen in kaart te brengen. Maar dankzij ons platform kent dat grote farmaceutische bedrijf nu de CO2-afdruk van elk pilletje, weten ze hoeveel procent groene energie ze nodig hadden voor de productie ervan en vertalen ze dat naar de kosten.”

Xavier De Moor

“Dankzij ons platform kent een farmaceutische klant nu de CO2-afdruk van elk pilletje, weten ze hoeveel procent groene energie ze nodig hadden voor de productie ervan en vertalen ze dat naar de kosten.”

Xavier De Moor
CEO Condugo

Het platform dat al die data verzamelt en analyseert kreeg de naam Energy Hub. Xavier: “Daarmee maken we de energiestromen op een industriële site volledig transparant, over de hele procesketen en tot op productniveau. Intussen sprongen ook andere farmaceutische bedrijven op de kar.” 

Van farma naar (petro)chemie

De volgende stap voor Condugo is om het platform ook klaar te stomen voor de (petro)chemie. Xavier: “ Die sector is veel ingewikkelder op het vlak van energiedata en -validatie. We moeten ook veel meer energiestromen in kaart brengen. Om dat te realiseren vroegen we ondersteuning aan bij VLAIO, in de vorm van een ontwikkelingsproject.

In eerste instantie focussen we ons op clusters in de Antwerpse haven. Voor de uitrol van ons platform in de chemiesector gingen we een partnership aan met Borealis. We starten binnenkort met de volledige energieanalyse van een van hun Antwerpse sites.

Concreet betekent dit dat we altijd eerst een digital twin maken van de industriële site, waarop we alle datapunten in kaart brengen: energie, product- en procesdata. We hebben lang gezocht naar een manier om al die informatie inzichtelijk te maken, en we hebben intussen een heldere modeleringstechniek ontwikkeld. Ons platform is cloudgebaseerd en gelinkt met een database op de site zelf. De data is er veilig, niemand anders dan de klant en wij hebben toegang om die informatie te verwerken.”

“Opmerkelijk om te vermelden is dat Condugo van Europa de Seal of Excellence kreeg. Zelf vind ik hun kijk op de software boeiend: een heel flexibel concept dat toelaat om makkelijk scenario’s te simuleren en zo investeringsbeslissingen te nemen. Het biedt de informatie en de zekerheid die het management nodig heeft om knopen door te hakken."

Bert Stassen
Projectadviseur VLAIO

Er zijn twee formules: ofwel gebruikt de onderneming het platform om de data te verzamelen en zelf te analyseren, ofwel doet Condugo de data-analyse. Xavier: “De meeste bedrijven vragen onze ondersteuning bij de analyses. Om hun energiestromen te optimaliseren, zijn vaak investeringen nodig. Op dit moment incorporeren we die investeringen in ons platform. De nieuwe inzichten uit de data-analyses tonen bijvoorbeeld aan dat nieuwe investeringen zinvol én haalbaar zijn.”

Energy Hub biedt antwoord op vraag naar transparantie en duurzaamheid

Condugo wil het platform binnen een jaar verkoopsklaar hebben voor de  (petro)chemie, een sector met exponentieel veel meer bedrijven dan de farmaceutische. Xavier: “Op dit moment richten we ons vooral op de Antwerpse haven, maar ook Nederland en Duitsland lonken. Daarom lanceerden we onlangs een projectoproep naar zo veel mogelijk andere grote chemische bedrijven – pilootsites – om hen te overtuigen van onze Energy Hub en ons platform te verbeteren.

“Binnen twee jaar willen we het referentieplatform voor energy management zijn binnen de (petro)chemie. Het is echt onze missie om bij te dragen tot een CO2-reductie van 1% wereldwijd.”

Xavier De Moor
CEO Condugo

“Transparantie wordt belangrijker: zowel consumenten als producenten en investeerders willen een duidelijk zicht op de hele bevoorradingsketen. Ook in de (petro)chemie en andere grote clusters. Onze software biedt hen daarop een antwoord. Ook duurzaamheid en energie-efficiëntie winnen aan belang. Energie is een dure kost, en de CO2-prijs steeg de voorbije jaren gevoelig. Dat wordt echt een hot issue. Een dat we ook willen helpen oplossen.”