Cubigo: zorgondernemer waar Google in gelooft

Het jonge bedrijf Aristoco uit Diepenbeek is een spin-off van de Universiteit Hasselt en focust op de ontwikkeling van Cubigo, een innovatief zorgplatform waarmee hulpbehoevenden langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Cubigo

Zorg op afstand dankzij technologie

Cubigo is technologie die verschillende diensten samenbrengt op één platform, op maat van vooral ouderen met beperkte computerkennis. Het platform geeft toegang tot verschillende apps, weergegeven als eenvoudige icoontjes, die elk voor een vorm van zorg staan. Zo kunnen zorgbehoevenden eenvoudig zelf maaltijden bestellen of iemand contacteren. Ook medische toepassingen zijn mogelijk, zoals hulp vragen van een verpleegkundige of een afspraak maken bij een arts.

De Cubigo-technologie komt tegemoet aan een maatschappelijke uitdaging: wereldwijd vormt de vergrijzing van de bevolking één van de belangrijkste vraagstukken voor de zorgstaat van morgen. De innovatie is kostenbesparend voor de zorgsector (en de overheid). Voor de zorgbehoevende is het aangenaam hierdoor langer comfortabel thuis te kunnen wonen.

CEO Aristoco
Als je als klein bedrijf op zoek moet gaan naar dit soort van technologieën om op dusdanige schaal zoiets te bouwen, dan doe je dat meestal zeer moeilijk met eigen financiering omdat je daar dan alle risico’s voor neemt. En daar dient VLAIO voor; om die risico’s een stukje af te dekken en subsidies uit te reiken om die innovaties alsnog te kunnen doen, ook al ben je een klein bedrijf.
Geert Houben
CEO Aristoco

Internationale erkenning

Cubigo bewees zichzelf bewezen in 30 pilootprojecten bij 10.000 zorgbehoevenden in Nederland, België, Duitsland en Spanje. Het zorgplatform staat dus op punt en wordt nu uitgerold om inkomsten te genereren. Hiervoor wil Cubigo naambekendheid verwerven bij grote zorginstellingen in binnen- en buitenland. Sinds enkele maanden zijn ze vertegenwoordigd in Silicon Valley - het kloppend hart van de wereldwijde ICT sector - om de Amerikaanse markt aan te snijden.

Naambekendheid krijgt Cubigo ook via erkenning. In 2013 won het jonge bedrijf een Innovatie Award voor beste maatschappelijke project van het toenmalige IWT. Eind 2014 werd Cubigo verkozen tot 'meest innovatieve toepassing' op het zorginnovatiecongres in Amesfoort. 2015 kon niet beter van start gaan: Cubigo werd door Google gekozen als dé wereldwijde referentie op vlak van innovatie in ouderenzorg. CEO Geert Houben nam als eerste Belg ooit deel aan de prestigieuze boot camp ‘BlackBox Connect’. 

Cubigo
 

Steun voor innovatie

Heb je een innovatief idee en wens je een project gericht op groei te starten? VLAIO biedt een brede waaier aan steunmogelijkheden. Cubigo deed beroep op deze subsidies: 

  • Een kmo-ontwikkelingsproject draagt bij tot het realiseren van een bedrijfsinnovatie, met name de ontwikkeling van een nieuw of vernieuwend product, proces, dienst of concept. 
  • Met een kmo-groeisubsidie krijgen ondernemingen financiële steun voor het verwerven van de nodige kennis gericht op groei.