BOSAQ: think global, act local

Wist je dat in 2025 de helft van de wereldbevolking in een gebied leeft waar waterschaarste heerst? Dat berekende de Wereldgezondheidsorganisatie. Hoog tijd om eens serieus te reflecteren over ons waterverbruik. Of beter nog: om in te zetten op het zuiveren van beschikbare waterbronnen, zoals rivieren, zeeën en oceanen.
Van links naar rechts: Ellis De Meester, Joachim Desloover, Jacob Bossaer, Pieter Derboven, Ann-Gaëlle Bekaert
Van links naar rechts: Ellis De Meester, Joachim Desloover, Jacob Bossaer, Pieter Derboven, Ann-Gaëlle Bekaert

Van Antarctica tot Rwanda

Jacob Bossaer, zaakvoerder van BOSAQ, ziet het als zijn missie om elk dorp, land of eiland - hoe afgelegen ook - van drinkbaar water te voorzien. Een innovatieve modulaire waterzuiveringsinstallatie moet dat mogelijk maken.

Jacob: "Toen ik acht jaar was, vroeg mijn moeder me wat ik wilde worden. Ik zei: uitvinder. Mijn ambitie om impact te genereren was toen al duidelijk”, steekt Jacob van wal. “Die zoektocht heeft me overal ter wereld gebracht. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan in Costa Rica en vlak na mijn studie burgerlijk ingenieur zakte ik af naar de Belgische Prinses Elisabethbasis op Antarctica om er een waterzuiveringsinstallatie opnieuw aan de praat te krijgen. Niemand geloofde dat de installatie ooit terug operationeel zou kunnen worden. En toch is het me gelukt. Het ironische is: ik kende niets van waterzuiveringsinstallaties. Net doordat ik op een heel nieuwe, onbevooroordeelde manier tegen de problemen aankeek, kon ik een oplossing aanreiken.”

Dankzij de succesvolle ingreep werd Jacob jaar na jaar teruggevraagd voor de expeditie naar Antarctica. Vanuit die ervaring, merkte hij een grote tekortkoming in het waterbeleid van bedrijven. Jacob: “Veel bedrijven staan niet stil bij wat ze verbruiken. Met BOSAQ brengen we de waterhuishouding van Vlaamse bedrijven in kaart en geven we hen advies hoe ze bestaande installaties kunnen optimaliseren en hun verbruik terugdringen. Heeft het bedrijf nog geen waterzuiveringsinstallatie, dan bekijken we hoe we er één op maat kunnen engineeren. Slim gebruik en hergebruik van water moet de toekomst van deze kostbare grondstof verzekeren. Wij adviseren voedselproducenten, festivals en vastgoedklanten hoe ze hun water het best kunnen benutten, erop kunnen besparen en er soms zelfs aan kunnen verdienen.”
Bedrijven consulteren is maar één van de competenties van Jacob. De bezieler van BOSAQ heeft ook de technische kennis in huis om een installatie van A tot Z te bouwen.

Die kennis omzetten naar de praktijk is echter heel andere koek. Daarom klopte Jacob aan bij het VLAIO, waar hij gecoacht werd door bedrijfsadviseur Geert Huyghebaert. “Geert was mijn kritisch klankbord zowel op inhoudelijk als op praktisch vlak”, vertelt Jacob. “Hij is dan ook een grote hulp geweest tijdens het uitwerken van mijn innovatiedossier. Met ons innovatieproject, dat begin 2017 is gestart, wilden we een prototype bouwen van een waterzuiveringsinstallatie die uitsluitend op hernieuwbare energie werkt en elk omgevingswater (zoet, zout of brak) kan omzetten naar drinkbaar water. De SolarAQ - zoals we de installatie hebben genoemd - is momenteel klaar voor gebruik. Rwanda kreeg hiervan de primeur te zien tijdens onze eerste showcase. In juni hielden we een tweede showcase in Kruishoutem, onze thuisbasis.”

De subsidie die VLAIO ons heeft toegekend, is zowel direct als indirect heel belangrijk geweest voor het bouwen van ons prototype. We haalden daardoor een win-win-lening op en trokken investeerders aan.

Jacob Bossaer, CEO BOSAQ
Jacob Bossaer
CEO BOSAQ

0 % uitstoot, 10 % water hero

“De SolarAQ is een mobiele, modulaire installatie. De componenten worden geselecteerd aan de hand van twee criteria: het type bronwater en de hoeveelheid drinkbaar water die per dag nodig is”, legt Jacob uit. Verder beschikt de SolarAQ over een aantal eigenschappen die essentieel zijn voor grootschalige inzet. “Eerst en vooral is het een compacte installatie van slechts 32 kg. Hierdoor kan het als een aparte module worden vervoerd via luchttransport. Minder heen-en-weergevlieg. Beter voor het milieu. Ook op een ander vlak is de SolarAQ milieuvriendelijk: om het water te zuiveren, proberen we het gebruik van chemicaliën te minimaliseren of zelfs te elimineren. De SolarAQ verschilt ook van bestaande drinkwaterinstallaties omdat hij vertrekt vanuit regen- of oppervlaktewater. Er moet dus geen grondwater opgepompt worden, wat het proces een stuk minder ingrijpend maakt.”

Last but not least is hij heel gemakkelijk te bedienen. Je stopt de slang in het water, duwt op een knop en langs de andere kant stroomt het water eruit! Geen ingewikkelde handleiding. Dat zou alleen maar contraproductief werken. Bovendien moet ook werkelijk iedereen ermee kunnen werken: van campinguitbater tot militair. Want ja, voor wie is de SolarAQ nu eigenlijk bedoeld? “Elk afgelegen gebied - een militaire basis op de Filipijnen of een berghut in de Himalaya - is gebaat bij ons product. Maar we mikken in eerste instantie op NGO’s en overheden van ontwikkelingslanden waar weinig zuiver water ter beschikking is”, gaat Jacob verder. “Deze landen hebben echter vaak de middelen niet om te investeren in waterzuiveringsinstallaties. Daarom heb ik naast mijn bedrijf ook de vzw Water Heroes opgericht. Hiermee stellen we de technologie van BOSAQ ter beschikking aan zij die het nodig hebben, maar het zich financieel niet kunnen veroorloven. Tien procent van de winst van BOSAQ gaat naar Water Heroes en ook onze klanten kunnen rechtstreeks doneren aan de vzw. Ik ben ervan overtuigd dat je als ondernemer werkelijk een verschil kan maken.”

Jacob Bossaer, CEO BOSAQ

Met BOSAQ zoeken we oplossingen voor een maatschappelijk én ecologisch probleem. Maar ik ben ervan overtuigd dat je sociaal geëngageerd kan zijn én een economische meerwaarde kan creëren. Noem ons vooral géén geitenwollensokkenbedrijf.

Jacob Bossaer
CEO BOSAQ

Ook in eigen land wil BOSAQ een grote impact realiseren. Als partner is de onderneming betrokken om toe te werken naar een waterneutraal festivalseizoen. Jacob licht alvast een tipje van de sluier: “Op het Dranouter Festival dat begin augustus plaatsvindt, zal je water van BOSAQ kunnen verkrijgen. Het water wordt met onze installatie gezuiverd uit omliggende waterlopen.” We hoeven uiteraard niet te herhalen dat het water 100% veilig, drinkbaar én lekker is. En het is ook heel effectief tegen katers."

Ook interesse in begeleiding op maat?

De VLAIO bedrijfsadviseurs ondersteunen en adviseren ondernemers om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Neem contact met hen op via deze website of mail naar info@vlaio.be.