Avamoplast: een succesvolle familiale overdracht

André Van Moeseke richtte Avamoplast op in 1993 samen met zijn vrouw Erna. Het bedrijf produceert harde plastic verpakkingen voor levensmiddelen. Toen André op pensioensgerechtigde leeftijd kwam besloot hij om het familiebedrijf Avamoplast over te laten. Hij stond voor de keuze tussen een externe verkoop of een overdracht aan zijn kinderen.
De familie Van Moeseke
André Van Moeseke met kinderen

Zachte overgang

De absolute voorwaarde is dat de kinderen bekwaam zijn om de zaak te besturen en verder uit te bouwen en er geen onderlinge spanningen de goede werking zouden storen. Door hun diploma handelsingenieur en de jaren ervaring binnenin de firma, waren ze klaar voor overname.

Of ikzelf klaar was voor het overlaten? Niet volledig, nee. Het idee moest rijpen. Je moet rekening houden met een periode van 3 tot 5 jaar om dit idee om te zetten in daden. Geleidelijk de bevoegdheden afgeven en een andere rol gaan spelen is niet zo evident.

De kinderen

Hierbij hebben we de inschakeling van een externe dienstverlener in de rol van coach heel positief ervaren. Hij verplichtte ons volgens een vastomlijnd plan naar deadlines toe te werken en stap voor stap alle facetten van de overname te bekijken, zowel financieel, juridisch als organisatorisch.

Patrick Jordens

Een coördinator moet de emotionele standpunten afzwakken en neutraal de standpunten van elke partij bekijken tot het vinden van een consensus. Het resultaat moet een win-win situatie creëren voor elk. Hij begeleidt het volledige proces tot de effectieve afhandeling van de juridische overdracht van de aandelen.

Patrick Jordens
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Bekijk de reportage over bedrijfsoverdracht en Avamoplast in de aflevering van Z-Ondernemen (fragment vanaf 4:12)

Duidelijke taakverdeling

Bij Avamoplast was er geen probleem wat de invulling van de taken betreft na de overname: mijn zoon John neemt de algemene leiding op en is belast met de commercieel, technische en financiële kant ; mijn dochter Sylvie neemt als plantmanager vooral de organisatorische kant ter harte, met verantwoordelijkheid over productie, personeel en kwaliteit.

Of er voor mij dan iets was weggelegd? Ineens uitstappen uit de zaak waar ik meer dan 20 jaar het beste van mijzelf had gegeven wou en kon ik niet. Gelukkig kunnen zij mijn expertise nog steeds gebruiken bij de inkoop van grond- en hulpstoffen. Ik volg ook nog enkele key-accounts waarmee ik nog een speciale band heb. Deze rol geeft me nog een grote verantwoordelijkheid en veel voldoening.

Voor mij betekent dit een zachte overgang van een 100% actieve bezigheid naar een lagere versnelling maar met toch nog voldoende taakinhoud. Dit is voor mij een positieve ervaring. Ik kan de verdere afbouw in overleg met de kinderen regelen, en als die dag komt zal ik voorbereid zijn.

De samenwerking met de kinderen verloopt vlot, ze weten dat ze op mij kunnen rekenen , en dat ze hun ding kunnen doen zoals ze willen, zonder inmenging.

Vader en dochter wandelen door fabriek
 

Informatie over Bedrijfsoverdracht?

Agentschap Innoveren & Ondernemen doet heel wat inspanningen om informatie, begeleiding en expertenadvies toegankelijk te maken voor kmo’s. Maar deze maken er te weinig gebruik van. Vraag het gratis informatiepakket bedrijfsoverdracht aan.

Via de kmo-portefeuille krijg je daarenboven subsidies om een expert of coach in te schakelen.