Overzicht gesteunde LA-trajecten oproep 2018-2019

Publicatiedatum
Binnen LA-trajecten bundelen kennisinstellingen de krachten om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen uitdagingen in de landbouwsector. Ontdek hier de gesteunde trajecten 2018-2019.

De doelstelling van LA-trajecten is om vanuit een concreet probleem innovatieve oplossingen aan te bieden aan bedrijven, die toepasbaar zijn en een duidelijke (economische) meerwaarde voor de landbouwsector kunnen betekenen. 

Overzicht van de gesteunde LA-trajecten oproep 2018-2019

nummer

titel

aanvrager - uitvoerder(s)

 

HBC.2018.2199

Duurzame bestrijding van Nesidiocoris tenuis in tomaat (NESI)

Proefcentrum Hoogstraten
Proefstation Groenteteelt
KU Leuven

 

HBC.2018.2202

Innovatieve biologische bladluisbestrijding in de beschermde teelt van paprika en kleinfruit (BIOTRACT)

KU Leuven
Proefcentrum Hoogstraten
Proefcentrum Fruitteelt
Proefstation Groenteteelt

 

HBC.2018.2208

Introsect

Inagro
Nationale Proeftuin voor Witloof
Hogeschool Vives Zuid
KU Leuven
ILVO
Thomas More Kempen

 

HBC.2018.2209

Duurzame beheersstrategie voor ziekten bij Rubus: de noodzakelijke sprong voorwaarts

Proefcentrum Fruitteelt
KU Leuven

 

HBC.2018.2214

Slimme aardappelbewaring

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt
Inagro
ILVO – Agrotechniek
UGent

 

HBC.2018.2217

Innovatieve tools ter ondersteuning van preventieve en curatieve klauwverzorging bij melkvee

UGent - Site Merelbeke
Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve
ILVO – Agrotechniek
Inagro
Hogeschool Gent

 

HBC.2018.2220

QUINOA LOKAAL

ILVO - Teelt en Omgeving
Provinciaal Agrarisch Centrum Blauwe Stap
Inagro

 

HBC.2018.2222

EKOPTI: Eiwit in de Koe OPTImaliseren om N- en P- excreties naar het milieu op een economische manier aan te pakken.

ILVO - Eenheid Dier - Veehouderij en Dierenvoeding
Inagro

 

HBC.2018.2224

Speerpunten van kennis Omzetten in Slagkracht in de Praktijk Ter bescherming van de Vlaamse pitfruitteelt tegen schildwantsen

Proefcentrum Fruitteelt
UGent

 

HBC.2018.2229

KLIMREK - KLImaatMaatRegelen mét Economische Kansen op het landbouwbedrijf

ILVO - T&V – Agrotechniek
Innovatiesteunpunt
VITO

 

HBC.2018.2230

PRECISIEMEST: PRECISIEBEMESTING MET DIERLIJKE MEST

KU Leuven - Campus Arenberg - Wetenschap & Technologie
Bodemkundige Dienst van België
Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve

 

HBC.2018.2232

Naar een duurzame en rendabele sojateelt in Vlaanderen

ILVO - Teelt en Omgeving
Inagro
Praktijkcentrum Zootechnisch Centrum K.U.Leuven