Oproep voor kandidaten nationaal contactpunt URBACT-programma (NUP)

Publicatiedatum
België (namens de regio’s Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk gewest) is op zoek naar een organisatie die tijdens de nieuwe programmaperiode van URBACT (2021-2027) de rol van nationaal contactpunt op zich wenst te nemen.

URBACT is een Europees Interreg-programma dat netwerkvorming tussen Europese steden stimuleert en capaciteitsopbouw bij steden gaat versterken. Om het programma te ondersteunen en promoten wordt in elke EU-lidstaat een nationaal contactpunt aangeduid. De belangrijkste taken van het nationaal URBACT-contactpunt (NUP) bestaan erin om te communiceren over het programma (aankondiging projectoproepen, activiteiten lopende netwerken, verwezenlijkingen in België, …), kennis rond duurzame stedelijke ontwikkeling te verspreiden en activiteiten te organiseren om capaciteitsopbouw bij steden te bevorderen. Het NUP zorgt dus voor de nodige brug tussen Belgische stakeholders op het vlak van duurzame stedelijke ontwikkeling en het URBACT-programma. Een NUP kan een publieke organisatie of equivalent zijn, alsook een niet-winstgevende organisatie.

In de programmagids van het URBACT-programma (Programme manual) vindt u in detail wat er van een NUP verwacht wordt en aan welk profiel u als organisatie moet voldoen (vanaf p. 112). Gelieve dit nauwkeurig door te nemen alvorens uw kandidatuur in te dienen. 

Het NUP wordt aangeduid voor een periode van 3,5 jaar (tot midden 2026). Na positieve evaluatie kan deze periode verlengd worden. Om de taken als NUP uit te voeren wordt een jaarlijks budget voorzien van 40.000 euro. Details over welke kosten in aanmerking komen voor financiering binnen dit budget vindt u eveneens in de programmagids (p. 118). 
 

Wenst u graag uw kandidatuur in te dienen voor Nationaal URBACT-Contactpunt (NUP)? Vul dan onderstaand formulier nauwkeurig in en bezorg ons alle gevraagde informatie en documenten. 

Ingevulde formulieren moeten uiterlijk op 14 februari naar de vertegenwoordigers van de drie gewesten worden gestuurd:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - MANAC'H Céline, Brussel Internationaal: cmanach@sprb.brussels 
Vlaanderen - VERVLOET Jasper, Agentschap Innoveren & Ondernemen: jasper.vervloet@vlaio.be 
Wallonië - LECOQ Terence, Wallonië-Brussel Internationaal: t.lecoq@wbi.be 

Nota bene: Later dit jaar zal er voor België ook een contactpunt worden aangeduid voor het European Urban Initiative (EUI). Dat is een andere Europees programma gefocust op stedelijke ontwikkeling waarbij de nadruk ligt op grotere investeringen met een innovatief karakter. Aangezien België de synergiën tussen het URBACT-programma en het EUI-programma wil maximaliseren, vindt u in het aanvraagformulier vragen over uw interesse in het EUI-programma. Om u een beter idee te geven van welke de te verwachten taken zijn als nationaal contactpunt EUI kan u hieronder de voorlopige nota bekijken (UCP Provisional note). Deze nota is nog niet finaal dus toekomstige wijzigingen zijn nog mogelijk. 
Belangrijke kanttekening : De selectieprocedure van het contactpunt voor het European Urban Initiative-programma zal worden onderworpen aan een andere selectie dan die van het nationale contactpunt van het URBACT-programma (NUP).

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om die te stellen aan Jasper Vervloet (jasper.vervloet@vlaio.be)  

Documenten:

Formulier kandidaatstelling Nationaal URBACT Contactpunt

Toelichting taken Nationaal contactpunt

logo urbact

Delen: