Nieuwe oproep M-ERA.NET 2020

Publicatiedatum
M-ERA.NET geeft steun aan ambitieuze, transnationale O&O-projecten rond materiaalinnovatie, met focus op energiegerelateerde toepassingen. De M-ERA.NET oproep 2020 staat nu open met als deadline 16 juni 2020, 12.00 u ’s middags.
eranet logo

De thema’s voor projecten

Projectvoorstellen dienen te kaderen in deze topics:

  • Modelling for materials engineering and processing 
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces 
  • High performance composites 
  • Functional materials 
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications 
  • Materials for additive manufacturing

Je vind alle informatie en documenten op https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2020

22 deelnemende landen – vind je partner

Aan deze oproep nemen 28 steunagentschappen van 22 landen deel met een globaal budget van meer dan 20 miljoen euro  aan nationale of regionale funding (callflyer 2020).

Meer informatie over de deelnemende landen en regio’s lees je hier op www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2020/participating-countries-regions-call-2020

1 miljoen euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van M-ERA.NET projecten, voorziet VLAIO een budget van 1 miljoen euro. De steunkanalen in van de onderzoeks- en de ontwikkelingsprojecten worden hiervoor ingezet. De maximale steun voor de Vlaamse deelname aan een M-ERA.NET project is begrensd op € 500.000.

Deadline voor indiening: 16 juni 2020, 12.00 uur

  • De projectleider van het internationale M-ERA.NET-project dient de pre-proposal in bij M-ERA.NET tegen16 juni 2020, 12.00 u ’s middags.  
  • Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast ook verplicht een digitale Vlaamse aanvraag indienen voor een onderzoeks- of een ontwikkelingsproject bij VLAIO. Hierbij kruis je ‘internationaal  project’ aan en download je de bijhorende template. Dit dien je in tegen dezelfde datum van 16 juni 2020, 12.00 u ’s middags.

Meer informatie?

Overweeg je samen met je collega’s een aanvraag in te doenen? We raden je zeer sterk aan om voorafgaand contact met ons op te nemen voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek. Neem contact op met Paul Schreurs of Elsie Declercq.

Gelieve ook bij jouw buitenlandse partners aan te dringen opdat zij ook contact opnemen met hun respectievelijk buitenlands steunagentschap. De modaliteiten kunnen immers verschillen naargelang de steunprogramma’s die de verschillende buitenlandse agentschappen inzetten. Voor de M-ERA.NET oproep 2020 is er bijvoorbeeld in Vlaanderen geen steunkanaal voorhanden voor 100% gefinancierd onderzoek aan de Vlaamse kennisinstellingen. Om VLAIO steun te kunnen bekomen binnen de krijtlijnen van het instrument “onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten” moet er steeds minstens één Vlaams bedrijf participeren aan het Vlaams deel van het M-ERA.NET project. De Vlaamse bedrijfspartner(s) kan (of kunnen) eventueel een kennisinstelling inschakelen als onderaannemer of onderzoekspartner.